Tarpmokyklinis giesmių konkursas „Gailestingumui pašaukti” Bukonių pagrindinėje mokykloje (2016 02 05)
Paskelbta: 2016-02-12 08:37:10

Fotografijos Dalios Autukienės

Bukonių pagrindinė mokykla vasario 5 d. į savo mokyklą sukvietė Jonavos, Ukmergės ir Kėdainių rajonų 1–10 klasių mokinius dalyvauti giesmių konkurse „Gailestingumui pašaukti“. Į kvietimą atsiliepė Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla su dviem savo kolektyvais, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija bei gausiausiai dalyvavęs Ukmergės rajonas su savo giedorėliais iš Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus, Pabaisko bei Vidiškių pagrindinių mokyklų. Konkurso organizatorė Bukonių pagrindinė mokykla parengė net 5 skirtingų klasių mokinių pasirodymus.

Giesmių konkurso dalyviai turėjo parengti bent po vieną giesmę su žodžiais arba aiškia mintimi apie Dievo gailestingumą. Atlikėjus vertino kompetentinga komisija: Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vargonininkas Egidijus Obrikis, Jonavos miesto Jeronimo Ralio gimnazijos muzikos mokytoja Gražina Grigaravičienė, Bukonių kultūros centro vadovė Ramutė Jankauskienė ir Bukonių seniūnas Artūras Narkevičius, kuris kaimo bendruomenės vardu turėjo įteikti Grand Prix taurę geriausiam iš geriausiųjų kolektyvui.

Konkurso pradžioje po mokyklos direktorės sveikinimo žodžių tikybos mokytoja ses. Pranciška FDCJ, naudodamasi 6 klasės mokinio Ričardo Kurmelio ir savo parengtomis skaidrėmis, susirinkusiuosius supažindino su Gailestingumo metų žinia, Jubiliejinių durų reikšme ir metų rekomendacijomis aplankyti mūsų krašto jubiliejines duris turinčias šventoves.

Paskui vyko vienuolikos kolektyvų pasirodymai su labai skirtingu giesmių apie gailestingumą repertuaru, kai kurių atliekamu net papildomu instrumentu, kaip antai gitara. Komisija vertino teksto atlikimą ir dikciją, nuoširdumą, išraiškingumą ir meniškumą, intonacijos tikslumą bei estetinį vaizdą. Pasibaigus giesmėms, kol komisija skaičiavo balus, sesė Pranciška vaizdiškai paaiškino ir Gailestingumo jubiliejaus logotipo simboliką bei parepetavo Gailestingumo metų himną. Vaikai su džiaugsmu giedojo lotyniškai užrašytą tekstą.

Konkurse geriausiai pasirodė Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos 1–2 klasių mokinukės su giesme „Dievo meilė“, joms atiteko ir Bukonių kultūros centro įsteigta nominacija ir apdovanojimas už nuoširdumą. O Grand Prix taurę laimėjo Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos merginų ansamblis su giesme „Jo gailestingumas“. Likę kolektyvai gavo padėkas ir antros vietos laimėtojų diplomus. Visi dalyviai gavo ir atminimo dovanėles – Gailestingumo metams saleziečių išleistą kalendorių, šiai progai skirtą atviruką bei medalikėlį.

Giesmių konkursas pasibaigė vargonininko akomponuotu ir visų konkurso dalyvių sugiedotu Gailestingumo jubiliejaus himnu, benda nuotrauka bei saldžiomis vaišėmis.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė,
Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

 

 

Ganytojo žodis

ŠVENTOJI DVASIA išskleidžia kiekvieną iš mūsų įgalindama, pripildydama ir sustiprindama. Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune