Pelenų diena Bukonių pagrindinėje mokykloje (2016 02 10)
Paskelbta: 2016-02-12 13:24:20

Fotografijos Dalios Autukienės

Jau tapo tradicija, jog prasidedant Gavėniai Bukonių pagrindinėje mokykloje per vieną iš ilgųjų pertraukų vyksta Pelenų dienos apeigos. Šiemet, vasario 10 d., atlikti šias pabarstymo pelenais apeigas buvo pakviestas Kulvos ir Žeimių parapijų klebonas kun. Raimundas Kazaitis. Apeigose dalyvavo visi 6–10 klasių mokiniai (mažesnieji šią savaitę atostogavo), mokytojai bei mokyklos darbuotojai.

Apeigų dalyviai, pradžioje pagiedoję giesmę „Išdžiūvus visa žemė“, tikybos mokytojos buvo paraginti naujai pradėti šį laiką ir atsiliepti į Gailestingumo metų kvietimą labiau mylėti. Žodžio liturgijoje, skaitant Šventojo Rašto skaitinius, talkino mokyklos lituanistės mokytojos Aistė ir Dovilė.

Po Evangelijos kunigas pakvietė apmąstyti, kam kviečia mus Dievo Žodis. O jis kviečia mus pirmiausia pasninku ir atgaila susitaikyti su Dievu, atsiversti. Taigi pasninkauti ne sau, ne savo asmeniniams išoriniams poreikiams, kurie yra susiję su išorinio kūno grožiu, o būtent Viešpačiui. Viešpats pirmiausia yra mūsų širdyje, tik ar tai priimame? Ir jei mes savo širdyje neturime meilės, taigi neturime ir Dievo, – esame tik pelenų krūva, gaunama mokant brangią kainą kokiame nors krematoriume per porą valandų. Tai simbolizuoja ir tie barstomi ant galvos pelenai. Tačiau ar žmogus yra tik tiek? Kokia tuomet prasmė stengtis ir kurti? Gal kam atrodo, jog tokios apeigos yra kasmet, vienodos, tokios pačios, tačiau aš, kaip žmogus, nebesu toks, koks buvau pernai. Mes daug dalykų švenčiame kasmet, tačiau mes patys keičiamės. Taip ir su liturginiais metais.

 

Po homilijos žodžių kunigas pašventino pelenus ir pabarstė jais susirinkusiųjų galvas, kviesdamas atsiversti ir tikėti Evangelija. Tuo pačiu metu visi įsijungė į giesmę „Nors dulkės ir kaitra“. Trumpos apeigos buvo baigtos visuotine malda ir palaiminimu, po kurio mokiniai ir mokytojai grįžo į pamokas, o paskui per pertraukas dėkojo ir geru žodžiu minėjo kunigo apsilankymą ir jo išsakytas mintis.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė,
Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

ŠVENTOJI DVASIA išskleidžia kiekvieną iš mūsų įgalindama, pripildydama ir sustiprindama. Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune