Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje prisimintas garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Tebūnie Dievo valia“ (2017 02 12)
Paskelbta: 2017-02-13 13:58:07

Vasario 12 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje paminėtas garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Prieš šv. Mišias parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras susirinkusiems priminė šios iškilios asmenybės pagrindinius biografijos faktus. Paminėtina, kad kiekvieną sekmadienį prieš sumos Šv. Mišias Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje trumpos katechezės metu kalbama tiek apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, tiek ir apie kitus iškilius lietuvius, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos.

12 valandą iškilmingas šv. Mišias aukojęs parapijos vikaras kun. N. Pipiras, be kitų intencijų, kvietė dėkoti Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir aukos dovaną. Sakydamas homiliją, kunigas išreiškė viltį, kad ir šiandien arkivyskupas Teofilius savo galingu užtarimu išmokys krikščionis neieškoti kompromisų ar išlygų, bet labai konkrečiai pasisakyti „Taip“, jei taip, ir „Ne“, jei ne.

Po šv. Mišių parapijos salėje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta arkivyskupui Teofiliui Matulioniui atminti „Tebūnie Dievo valia“ (režisierius Česlovas Stonys). Dalyvavo aktoriai Česlovas Stonys, Saulius Sipaitis, solistas Pranas Zaremba. 

Renginio pradžioje pristatydamas svečius gausiai susirinkusiems tikintiesiems, kun. N. Pipiras perskaitė ir keletą savo kūrybos eilučių, skirtų Teofiliui Matulioniui, kviesdamas įsiklausyti, ką garbingasis arkivyskupas nori pasakyti mums.

Literatūrinė-meninė kompozicija „Tebūnie Dievo valia“ parengta pagal kun. Prano Gaidos-Gaidamavičiaus knygą „Nemarus mirtingasis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas“ (Roma, 1981). Pirmą kartą ji buvo parodyta vos pradėjos arkivyskupo beatifikacijos bylą. Aktoriai šią kompoziciją rodė ne vienoje parapijoje. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje ji buvo parodyta pirmą kartą.

Klausantis šios kompozicijos buvo galima susipažinti su arkivyskupo biografija. Atrodė, jog pats garbingasis arkivyskupas kalba savajai kaimenei, savo tautiečiams. Skambėjo tremtinių giesmės ir maldos.

Dėkodamas atlikėjams, kun. N. Pipiras renginio pabaigoje sakė, jog tai, kas čia buvo parodyta, – visos Lietuvos istorija. Todėl tiesiog nėra žodžių apibūdinti tam jausmui, kurį išgyveni, vieną ar kitą faktą atpažindamas ir iš naujo išjausdamas. Tegul viską, pasak kunigo, vainikuoja paties arkivyskupo laikysena, kuri yra tobuliausias linkėjimas šių dienų krikščionims: „Tebūnie Dievo valia.“

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune