Malda už ligonius Domeikavos bažnyčioje – pal. Teofiliaus Matulionio užtarimu (2018 04 06)
Paskelbta: 2018-04-09 18:45:52

Balandžio 6 d. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje klebonas kun. Gintaras Pūras aukojo šv. Mišias už ligonius, tikinčiųjų intencijomis prašant palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo.

Šventovėje nuo ankstyvo ryto vyko Švč. Sakramento adoracija, meldėmės Rožinį, Dievo gailestingumo vainikėlį. Kalbėjome Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Kazimiero, Pal. T. Matulionio litanijas. Šlovinome Šventąją Dvasią, giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją. Vakaro šv. Mišių pabaigoje klebonas kun. G. Pūras parapijiečiams ir svečiams suteikė iškilmingą palaiminimą garbingojo arkivyskupo  relikvija. Po Mišių su meile ir pagarba lietėme relikvijorių, dėkojome Lietuvos palaimintajam už drąsą liudijant tikėjimą Evangelija.

Domeikavos bažnyčioje nuolatos gerbiama palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija. Parapijoje pirmaisiais mėnesių penktadieniais Mišiose meldžiamės už ligonius ir aukotojų intencijomis. Palaimintajam užtariant, tikintiesiems Dievas siunčia malonių ir gailestingumą.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune