Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje – Atvelykio rytmetys vaikams (2018 04 08)
Paskelbta: 2018-04-10 10:49:37

„Kiekvienam mažam vaikučiui po Velykinį margutį...“ – šia mintimi balandžio 8 d. Vilijampolės parapijos Carito moterys su meile suorganizavo Atvelykio šventę vaikams. Vaikučiai iš sunkiau gyvenančių šeimų džiugiai susirinko į parapijos jaunimo salę ir visi bendra malda pradėjo šventinį rytmetį. Pasivaišinę Carito moterų ruoštomis vaišėmis ir skaniausiais saldumynais, išmėginę margučių stiprumą ir atsakę į viktorinos klausimus, vaikai linksmai dainavo daineles ir šoko ratelius kartu su Vilijampolės parapijos jaunimo choro vargonininke Naira Dirsiene ir jaunimo vadove Ugne Dirsyte.

Šventei baigiantis Carito pirmininkė Albina Kavaliauskienė padėkojo visiems už gerą nuotaiką ir linksmą buvimą kartu, o Carito moterys dėkingos parapijos klebonui kun. Jonui Bujokui, kad su jo rūpesčiu ir palaikymu padovanojo vaikučiams gražią šventę. Gera, kad Vilijampolės parapijoje, kartu su bundančia gamta, vaikučių širdelėse skleidžiasi gerumo žiedeliai.


Vilijampolės parapijos Carito informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune