Domeikavos piligrimai pirmąsias pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metines šventė Kaišiadorių katedroje (2018 06 16)
Paskelbta: 2018-06-19 11:23:38

Birželio 16 d. Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos piligrimai palaimintąjį Teofilių Matulionį pagerbė Kaišiadorių katedroje. Šventovėje suklaupę prie pal. arkivyskupo ir kankinio sarkofago dėkojome už pasiaukojimą dėl Bažnyčios išganymo. Šventoms Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo vyskupai svečiai ir gausus būrys kunigų.

Homilijoje vysk. J. Ivanauskas priminė pal. T. Matulionio kunigiškos tarnystės geografiją, kalbėjo apie gyvą atminimą vadovautose parapijose. Dvasininkas minėjo, kad kartu su Lietuvos tikinčiaisiais trokšdami Dievo draugo Teofiliaus kanonizacijos, už patirtas malones Viešpačiui dėkoja ir kaimyninių valstybių katalikai. Iš istorinių dokumentų žinome, kad darbuodamasis Viešpaties vynuogyne palaimintasis T. Matulionis liudijo meilę Dievo sukurtam pasauliui, rūpinosi, kad nei vienas tikintis Jėzų „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 2, 16).

Pirmųjų pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių iškilmėse vysk. J. Ivanauskas pašventino penkių Kauno kunigų seminarijos auklėtinių sutanas. Kaišiadorių katedroje pirmą kartą kunigiškąjį drabužį apsivilko domeikaviškis seminaristas Mantas Šideikis. Mišiose meldėmės už kunigus, seminaristus, naujus pašaukimus į kunigystę, giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Domeikavos piligrimai dėkoja už susitikimą Kaišiadorių vyskupui ordinarui J. Ivanauskui. Praeitų metų spalio 22 dieną gerbiamas vyskupas lankėsi Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje. Kaišiadorių ganytojas Domeikavos parapijos klebonui kun. Gintarui Pūrui nuolat gerbti perdavė palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikviją. Domeikavos bažnyčioje kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį šv. Mišios aukojamos tikinčiųjų intencijomis prašant pal. T. Matulionio užtarimo. Lietuvos palaimintajam pavesdami savo darbus, rūpesčius bei ligas, viliamės kanonizacijai pradėti reikalingo stebuklo.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune