Tituliniai atlaidai Domeikavos Lietuvos kankinių parapijoje (2018 06 17)
Paskelbta: 2018-06-20 10:46:56

Birželio 17 dieną, sekmadienį, Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje šventėme titulinius atlaidus. Parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras pasveikino gausiai susirinkusius parapijiečius ir svečius. Dvasininkas iškilmingas šv. Mišias aukojo už parapijos žmones, atlaidų svečius, mūsų laikų kankinių atminimą.

Homilijoje kun. G. Pūras akcentavo šventųjų kankinių dėl meilės Jėzui pralieto kraujo galią gaivinti Bažnyčią. Šventųjų užtarimu Dievas laimina, žmonėms teikia reikalingų malonių. Liturgijoje skambėjusios psalmės žodžiais „Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint“ išpažinome kentėjusio Kristaus pergalę prieš mirtį. Gražus padėkos už kankinystę liudijimas pateiktas popiežiaus Pijaus XI ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio susitikimo pasakojime. Kai Teofilius priklaupė priešais popiežių išreikšti pagarbos ir paklusnumo, Šventasis Tėvas jį pakėlė, pats atsiklaupė ir pasakė: „Esi kankinys! Privalai pirmas mane palaiminti.“ Taip dabar palaimintajam arkivyskupui T. Matulioniui Bažnyčios vadovas padėkojo už dvasios tvirtybę ištikimai tarnaujant Kristui.

Šiose atlaidų pamaldose iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią parapijoje veikiančių  organizacijų ir būrelių atstovai nešė puošnias vėliavas, mergaitės adoruotojos barstė žiedlapius. Parapijos klebonas kun. G. Pūras nešė Švč. Sakramentą, vėliau bažnyčioje vadovavo Jo pagarbinimui, atlaidų dalyviams Švč. Sakramentu suteikė šventinį palaiminimą.

Mišių liturgijoje giedojo Rasos Endriukaitienės vadovaujamas Domeikavos mišrusis choras „Versmė“.

Prie Domeikavos bažnyčios įrengtame Lietuvos kančių kelio skulptūrų parke kankinių atminimui uždegėme padėkos už iškovotą laisvę žvakutes.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune