Krūvandų koplyčios (Čekiškės parapijoje) įsteigimo 355 metų sukakties paminėjimas
Paskelbta: 2018-10-09 13:02:54

Nuotraukos – Roberto Koncevičiaus

Gaivų rudens šeštadienio rytą Krūvandų ir aplinkinių kaimų gyventojai, svečiai rinkosi paminėti Krūvandų koplyčios 355 metų sukakties.

Krūvandai – kaimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje. Per kaimą teka Krūvandos upelis, Lazduonos intakas. Nuo seno čia gyvas padavimas apie šioje vietovėje vykusias kautynes su švedais. Pasakojama, kad vyko atkaklios ir kruvinos kautynės,  kraujas liejosi upeliais. Iš čia ir vietovės pavadinimas – Krūvandai.

1663 m. vietos gyventojai savo lėšomis pasistatė medinę koplyčią, kuri yra Čekiškės parapijos teritorijoje. Koplyčia amžių būvyje buvo griauta ir vėl atstatyta. Prie koplyčios buvo įkurtos ir kaimo kapinės. Skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ sovietmečiu bandyta sunaikinti, tačiau drąsių vietos gyventojų dėka ji išsaugota ir 1998 metais restauruota bei pastatyta Krūvandų kapinėse.

Po šventų Mišių, kurias aukojo kunigai Evaldas Vitulskis, Vaidas Bartkus (buvę koplytėlės klebonai) ir Čekiškės Šv. Trejybės parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, dar kartą atnaujintą skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ atidengė Kauno rajono mero pavaduotojas Jonas Gurskas, klebonas kun. Gintautas Kabašinskas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Krūvandų bendruomenės atstovas Arūnas Maliukevičius. Skulptūrą pašventino kun. Vaidas Bartkus. Trumpai apie skulptūrą, jos atsiradimą papasakojo kraštotyrininkas Antanas Vaičius.

Koncertinėje dalyje klausėmės Garliavos meno mokyklos auklėtinių ir jų mokytojų programos, Kauno valstybinio choro artisto Roberto Koncevičiaus ir Ramunės Geštautienės atliekamų kūrinių. O kartu su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos „Viltis“ ansamblio „Vilkynė“ nariais susirinkusieji dainavo lietuvių liaudies dainas. Po koncerto Krūvandų bendruomenė visus pakvietė pasivaišinti agapėje ir pabendrauti.

Teksto autorė – kultūrinės veiklos organizatorė Loreta Maliukevičienė

Čekiškės parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune