Domeikavos ir Lapių parapijų maldininkų išvyka į Vilnių (2018 11 17)
Paskelbta: 2018-11-19 15:29:10

Lapkričio 17 d. Domeikavos ir Lapių parapijų piligrimai dalyvavo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose. Šv. Teresės bažnyčioje Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo būrys Vilniaus arkivyskupijos kunigų. Pamaldose meldėmės už šeimas Lietuvoje ir išeivijoje. Mišių liturgiją papuošė Vilniaus jezuitų gimnazijos choro giesmės.

Pamoksle kardinolas A. J. Bačkis gausiai susirinkusius tikinčiuosius kvietė drąsiau liudyti Motinai Marijai užtariant patirtą Dievo gailestingumą. Dvasininkas pasidalino vaikystės prisiminimais apie pamaldumą Švč. Mergelei Marijai perdavusią močiutę. Artimo žmogaus gyvo tikėjimo pavyzdys formuoja katalikišką identitetą, drąsina priimti Viešpaties kvietimą į kunigystę, vienuolinį gyvenimą ar bažnytinę santuoką. Sekuliarizuotoje aplinkoje jaunuoliai neretai sutrinka pasiūlos gausoje, nepaiso katalikiškųjų vertybių, šeimose stinga laiko bendrystei ir gailestingumui. Esame Dievo vaikai, todėl Dangiškosios Motinos globojami privalome išmintingai spręsti gyvenimiškas situacijas, tiesti pagalbos ranką gyvenimo kelionėje viltį praradusiems, nuo Bažnyčios atitolusiam jaunimui.

Kardinolas A. J. Bačkis ragino puoselėti ryšius tarp kartų bei nuolat dėkoti savo motinoms. Namai be motinos netenka jaukumo, žmogiškos šilumos. Švč. Mergelė Marija  yra Bažnyčios Motina. Katalikas tikėjimo pilnatvę išgyvena melsdamasis ir Jėzui, ir Jo Gimdytojai, todėl pamaldumo mūsų Dangiškajai Motinai tradiciją privalome perduoti vaikams ir jaunimui. Mišių pabaigoje meldėmės Švč. Mergelės Marijos litaniją, vėliau kardinolas A. J. Bačkis atlaidų dalyviams suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

Vilniuje aplankėme Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčią ir Dievo Gailestingumo šventovę. Piligrimine kelione į Vilnių labiausiai džiaugėsi Lapių parapijos jaunimo atstovės. Lydimos parapijos katechetės Jolantos Obolevičiūtės merginos piligrimų pamėgtose Vilniaus šventovėse lankėsi pirmą kartą. Prie malonėmis garsėjančių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos ir Gailestingojo Jėzaus paveikslų meldėme malonių sau, artimiesiems ir popiežiui Pranciškui.

Dėkojame išvyką į Vilnių organizavusiam Domeikavos ir Lapių parapijų klebonui kunigui Gintarui Pūrui ir Domeikavos parapijos pastoracinės tarybos nariams.

Domeikavos parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune