Lapių parapijos jaunimas dalyvavo Kauno II dekanato šventėje „Taip, Jėzau!“ Raudondvaryje (2018 11 23–24)
Paskelbta: 2018-11-26 20:48:37

Lapkričio 23–24 d. Raudondvaryje vyko Kauno II dekanato jaunimo dienos „Taip, Jėzau!“ Penktadienio vakarą Raudondvario kultūros namuose Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos kunigas Vincentas Lizdenis paskaitoje jaunuolius kvietė į diskusiją. Dvasininkas kalbėjo, kodėl svarbu atrasti pašaukimą, išsaugoti tikėjimą ir būti laimingam. Jaunimo mėgstamas kunigas Vincentas grojo gitara ir atliko kelias dainas bei susirinkusius ragino džiaugtis turimais talentais, su džiaugsmu pasitikti ir palydėti kiekvieną Viešpaties dovanotą dieną.

Po kunigo paskaitos koncertavo krikščioniško roko grupė iš Babtų „Chebra“ ir LSMU gimnazijos moksleivių muzikos ansamblis „KAM“. Po koncerto Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje vyko Sutaikinimo pamaldos. Jaunuoliai adoravo Švenčiausiajį Sakramentą, giedojo šlovinimo giesmes, kunigai klausė išpažinčių.

Šeštadienį Raudondvario gimnazijoje vyko teminiai susitikimai. Vaikinai ir merginos dalijosi mintimis apie draugystę, skaistumą bei klausė Jėzaus veikimui atsivėrusių žmonių liudijimų. Gimnazijos sporto salėje Raudondvario folkloro kolektyvo „Piliarožė“ nariai mokė liaudiškų šokių ir žaidimų. Žinias apie krikščionybę parapijų komandos gilino Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro savanorių organizuotame protmūšyje.

Savaitgalio renginio pabaigoje Raudondvario bažnyčioje vyko jaunimo pamaldos. Mišioms vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius. Pamoksle ganytojas jauniems žmonėms linkėjo tapti ištikimais Jėzaus draugais, ragino parapijose burtis į jaunimo grupeles, širdyse auginti meilę Jėzui ir aplinkiniams liudyti tvirtą tikėjimą bei nuoširdų gailestingumą. Mišių pabaigoje Kauno II dekanato dekanas Raudondvario parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas padėkojo gausiai renginyje dalyvavusiam jaunimui, savanoriams, erdves veiklai atvėrusiems Raudondvario kultūros namų ir gimnazijos vadovams. Vėliau vyskupas suteikė šventinį ganytojiškąjį palaiminimą ir palinkėjo saugiai grįžti į namus.

Dekanato jaunimo šventėje dalyvavęs Lapių parapijos jaunimas dėkoja klebonui kunigui Gintarui Pūrui ir Lapių pagrindinės mokyklos direktorei Danguolei Rinkūnienei už kvietimą dalyvauti renginyje, transportą bei paramą.

Lapių parapijos pastoracinė taryba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune