Domeikavos bažnyčioje Kūčių dieną dalijomės kalėdaičiais ir iškilmingai šventėme Piemenėlių Mišias
Paskelbta: 2018-12-27 14:41:29

Gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, Domeikavos bažnyčioje parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras su parapijiečiais dalijosi kalėdaičiais ir artėjančių Kalėdų proga palinkėjo laimės, taikos, atlaidumo, santarvės šeimose, parapijos bendruomenėje. Jėzaus Gimimo šventės išvakarėse dvasininkas kalbėjo apie atjautą, nuolankumą ir tarnystės prasmę.

Jėzus gimė, kad gyvenime turėtume visko apsčiai. Meilės stoka griauna santykius. Kalėdų slėpinys kviečia atverti savo širdis Mergelės Marijos Sūnui Jėzui – Emanueliui, kuris yra Dievas su mumis. Jam nėra negalimų dalykų, todėl turime mokytis pasitikėti Dievu, maldose prašyti pagalbos nugalint baimes, kompleksus ir priklausomybes. Bažnyčioje šviesą skleidė iš Betliejaus atkeliavusi taikos ugnis. Kūčių vakarą Betliejaus liepsnelės keliavo į parapijiečių namus ir dovanojo tautas ir šeimas vienijančią šviesą.

Vėlų vakarą Domeikavos bažnyčioje parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras pašventino prakartėlę ir aukojo iškilmingas Piemenėlių Mišias. Kalėdines giesmes giedojo Domeikavos mišrusis choras „Versmė“. Šventojo Rašto skaitinius skaitė parapijos jaunimo atstovai.

Pamoksle dvasininkas kalbėjo, kodėl kasmet švęsdami Kristaus Gimimą privalome susimąstyti apie asmeninį dvasinį atgimimą. Turėdami tvirtą tikėjimą ir vidinę ramybę atrandame drąsos ir noro griauti stereotipus, džiaugsmingai darbuotis Bažnyčioje bei liudyti Kristų artimoje aplinkoje, darbovietėse. Kalėdos mums dovanoja Meilę. Širdimi ir protu priėmę Meilę išgyvename džiaugsmo pilnatvę. Dievas tapo Žmogumi, nes myli šį pasaulį ir yra gailestingas. Evangelijoje pagal Joną Nikodemas įtikėjo Jėzų esant Dievu, todėl klausė, – kaip turėtų gyventi, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą? Kalėdų įvykis mus kviečia Jėzaus tapimo Žmogumi įvykį kontempliuoti, prisiliesti prie slėpinio gelmės.

Mišių pabaigoje klebonas G. Pūras padėkojo bažnyčią papuošusioms floristėms, zakristijonui, choro „Versmė“ vadovei vargonininkei Rasai Endriukaitienei bei parapijos karitietėms, vykdžiusioms vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“.

Pamaldose gausiai dalyvavusiems parapijiečiams ir svečiams klebonas kun. G. Pūras palinkėjo Kalėdų džiaugsmu dalytis ištisus metus bei saugiai pasiekti namus. Vėliau suteikė šventinį palaiminimą.

Domeikavos parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune