Verbų sekmadienis Domeikavos parapijoje (2019 04 14)
Paskelbta: 2019-04-17 19:38:48

Verbų sekmadienį Domeikavos bažnyčioje iškilmingas Mišias aukojo, pašventino verbas  ir procesijai aplink maldos namus vadovavo parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras. Giesmes giedojo mišrusis choras „Versmė“.

Paskutinį sekmadienį prieš Velykas prisimenam Jėzaus įžengimą į Jeruzalę ir jo kančią. Šį sekmadienį bažnyčioje klausėme Kristaus Kančios istorijos.

Po Mišių klebonas  pasveikino su artėjančia gražiausia krikščioniška švente – Velykomis. Gausiai pamaldose dalyvavusius parapijiečius ir svečius pakvietė dalyvauti Didžiojo Velykų tridienio liturgijoje. Po Mišių bažnyčioje vyko naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Parapijos klebonas kun. G. Pūras dėkojo bažnyčios erdves puošusiems talkininkams bei kadagio šakelių parūpinusiems ir bažnyčios šventoriuje mokiusiems pasigaminti verbą savanoriams.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune