Domeikavos ir Lapių parapijų klebonui kun. Gintarui Pūrui – sveikinimai sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga (2019 05 26)
Paskelbta: 2019-05-28 16:08:00

Paskutinį gegužės sekmadienį Domeikavos ir Lapių parapijose šventėme gerbiamo ir mylimo klebono kunigo Gintaro Pūro sidabrinį kunigystės jubiliejų. Prieš pamaldas dvasininkas apžvelgė 25 metų tarnystės Viešpačiui ir žmonėms kelią, prisiminė pirmąsias tėvelių perduotas tikėjimo pamokas, pasidalino vaikystėje išgyventu džiaugsmu patarnaujant Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.

Iškilmingoms Mišioms vadovavęs ir pamokslą pasakęs kun. G. Pūras kvietė įsigilinti į Evangelijoje Jėzaus pasakytus žodžius apie ramybę. Popiežius Pranciškus pastebi, kad „Jėzus mus moko eiti per gyvenimą nebijant sunkumų, gyventi, dirbti ir niekada neprarasti ramybės. Jei žmogus drąsiai eina pirmyn, jei ir sunkumų slegiamas nepraranda pusiausvyros, – pagal tai suprantame, kad jį stiprina Šventoji Dvasia, dovanodama jam Jėzaus ramybę.“ Pasak popiežiaus, „žmogus, kuris gyvena su Jėzaus ramybe širdyje, niekada nepraranda humoro jausmo. Moka pasijuokti iš savęs, linksminti kitus, nebijo savo šešėlio, juokiasi. Šypsena yra ramybės širdyje ženklas“. Pamaldų dalyviams kun. G. Pūras linkėjo šypsenų ir Jėzaus ramybės kasdieniame gyvenime.

Po Mišių jubiliatą sveikino ir gėlių įteikė parapijų pastoracinių tarybų nariai, Gyvojo Rožinio maldininkai, Carito savanoriai, choristai ir parapijų jaunimas. Už bendradarbiavimą sprendžiant bendruomenei aktualias problemas Kauno rajono mero Valerijaus Makūno rūpesčiu kun. G. Pūrui kunigystės jubiliejaus proga įteikta atminimo dovana. Vėliau jubiliatui stiprios sveikatos ir energijos darbuojantis parapijose linkėjo Seimo nariai Raminta Popovienė ir Darius Kaminskas, Domeikavos ir Lapių seniūnijų seniūnai, Lapių pagrindinės mokyklos ir Domeikavos gimnazijos vadovai bei giminės ir draugai. Sveikinimus baigėme „Ilgiausių metų“ palinkėjimu.

Gausiai pamaldose dalyvavusių tikinčiųjų dvasininkas prašė prisiminti jį maldose, Švč. Mergelei Marijai užtariant melsti kunigo tarnystei reikalingų malonių bei nuoširdžiai padėkojo svečiams ir parapijiečiams už sveikinimus ir atvykimą.

Domeikavos parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune