Akimirkos su vargstančiaisiais Kauno m. parapijose: pasidalijimas viltimi
Paskelbta: 2019-12-06 19:23:58

Lapkričio 17 d. buvo minima 3-ioji Pasaulinė vargstančiųjų diena, kurią paskelbė popiežius Pranciškus. Jis pakvietė krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.

Atsiliepiant į popiežiaus žodžius, Pasaulinė vargstančiųjų diena buvo paminėta Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje. Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas šv. Mišių metu kvietė parapijiečius atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą: šią ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas ir prašančius pagalbos bei jiems padėti. Šv. Mišios buvo aukojamos už skurstančius ir vargstančius mūsų parapijoje ir visame pasaulyje. Po šv. Mišių parapijos Carito ir Maltos ordino pagalbos tarnybos atstovų iniciatyva parapijos vargstantieji ir nepriteklių jaučiantys asmenys, neįgalieji buvo pakviesti į bažnyčios salę kartu praleisti sekmadienio popietės, pasiklausyti Sargėnų bendruomenės liaudiškos muzikos kapelos „Šilas” atliekamos muzikinės programos, paragauti karšto lietuviško plokštainio, išgerti arbatos.

Popietėje dalyvavo ir parapijos vikaras kun. Mindaugas Pukštys, kuris bendraudamas su neįgaliaisiais ir nepriteklių jaučiančiais žmonėmis suteikė dvasinės vilties ir stiprybės nelengvuose jų gyvenimo išbandymuose. Daug džiaugsmo, šypsenų veide ir atgaivos sielai davė šis pasibuvimas kartu ir supratimas, kad vargstantys nepalikti vieni savo varge ir kančioje, bet yra, kas apie juos galvoja ir stengiasi padėti.

Lapkričio 17-ąją Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje klebonas kun. Andrius Alminas aukojo šv. Mišias. Po šv. Mišių parapijiečiai susirinko prie agapės stalo bendrystei. Po minėjimo karitietės Ona Čepulienė ir Loreta Andriukaitienė aplankė senolius, gyvenančius globos namuose.

Lapkričio 14 d. Pasaulinę vargstančiųjų dieną minėjo Gerojo Ganytojo parapijos Caritas. Buvo aukojamos šv. Mišias, parapijos Carito vedėja N. Gužauskienė kartu su visa bendruomene meldėsi tai progai paruoštą Visuotinę maldą. Po šv. Mišių parapijos salėje pabūti kartu, pasidalyti geru žodžiu, pabendrauti su dalyvavusiais atėjo parapijos kunigai.

Kauno I dekanato Carito vedėjos Onutės Virbašiūtės informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune