Teofilių bendruomenė prie seserų benediktinių vienuolyno Kaune sako: patirti Dvasios gaivą įmanoma ir nuotolinėse rekolekcijose
Paskelbta: 2020-11-16 15:36:44

Prie seserų benediktinių vienuolyno Kaune besirenkanti Teofilių bendruomenė su draugais patyrėme „kitokias“ – nuotolines bendruomenines rekolekcijas su šv. Jono Pauliaus II 1986 m. enciklika Dominum et vivificantem (apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir pasaulio gyvenime) ir tėvu redemptoristu Rastislavu Dluhý.

Turėjome ypatingą ir unikalią patirtį, kai fiziškai „išsibarstę“ nuotolyje ir melsdamiesi atskirai, iš tiesų buvome kartu vienoje Dvasioje, Viešpaties ir vienas kito artume.

Pradžioje atrodęs iššūkis palaipsniui virto vertybe – kiekvienam atskirai nusiteikti, skirti laiko, atrasti ar susikurti tinkamą vietą (namuose ar pabėgus nuo įtraukiančios kasdienos) studijoms, mąstymui, maldai, kai šalia nuolat nėra kito vedlio, tik noras susitikti Viešpatį šiame keistame laike. Džiugu žinoti, kad tai įmanoma, kad tai nei kiek ne silpniau, tik daugiau asmeninės atsakomybės už savo laiką ir jo kokybę. O gal tiesiog su „ugnele“?

Nieko nėra neįmanomo. Vienovė Dvasioje nepriklauso nuo atstumų. Ir džiaugsmingi vakaro susitikimai, mokymai, pasidalijimai skirtingomis patirtimis tą nuostabiai iliustravo.

Pandemija – ne problema. Problema tuomet, kai noriu, kad kažkas kitas suorganizuotų man „audienciją“ su Jėzumi ar „prikviestų“ Šventąją Dvasią.

Ačiū Viešpačiui už taip asmenišką kiekvieno iš mūsų vedimą ir apkabinimą tėvui Rastislavui, kad galėjome plačiau pažinti Dievą – Šventąją Dvasią.

Teofilių bendruomenė pradėjo burtis 2009 m. kaip maldos grupė prie seserų benediktinių vienuolyno Kaune. Maldos susitikimai vyksta kartą per savaitę (šiuo metu pirmadieniais) ir tęsiasi iki šiol, į juos susirenka apie 20 žmonių. Grupė atvira naujiems nariams. Maldos grupės pagrindu 2013 m. įkurta Teofilių bendruomenė, kuri nori augti Dievo pažinimu, sakramentais ir artimo meile, gilinasi į Bažnyčios mokymą, stiprina krikščionių vienybę ir prisideda prie Bažnyčios misijos skelbti Evangeliją bei tarnauti artimui.

Teofilių bendruomenė

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune