Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Šėtoje prisimenant ir Dievo tarnaitę tremtinę Adelę Dirsytę (2021 06 13)
Paskelbta: 2021-06-11 20:36:17

Birželio 13 dieną, sekmadienį, kviečiame paminėti Gedulo ir vilties dieną, prisimenant Dievo tarnaitę  Adelę Dirsytę ir tremtinius.

Renginio programa:
12 val. šv. Mišios Šėtos bažnyčioje.
13 val. išvykstame į Promislavą, Adelės Dirsytės gimtinę.
13.15 val. susibūrimas Promislavoje „Pažink. Atmink. Išsaugok“.

Dalyvauja ansamblis „Sidabrinė gija“, bažnyčios choras, jaunieji šauliukai. Pagerbsime Adelę ir tremtinius.
Organizatoriai: Šėtos bendruomenės centras, Kultūros centras, seniūnija, gimnazija, parapija.
Šėtos BC projektas finansuojamas Kėdainių r. savivaldybės

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune