Archyvo įrašas

Dekretai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
DEKRETAS dėl Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejaus šventimo
2001-08-03
Kaunas
Dekretas Nr. 201
Susiję:
2001 08 03, Nr. 201

DEKRETAS

Dėl Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejaus šventimo


2001 m. sueina 75 metai, kaip įkurta Kauno arkivyskupija. Ši jubiliejinė data yra Dievo duota proga peržvelgti nueitąjį kelią, įvertinti atliktus darbus, nesėkmes, patirtus sunkumus ir pamąstyti apie ateities kelią. Todėl skiriu 75 m. jubiliejaus datą - gruodžio 7 - 9 d. Jubiliejų iškilmingai švęsime gruodžio 9d., o prieš tai - gruodžio mėn. 7 - 8 d. vyks simpoziumas "Kauno arkivyskupijos praeitis, dabartis ir ateitis". Šia proga kviečiu visas arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenes: parapijas, vyrų ir moterų kongregacijas, religines organizacijas, įvairias institucijas ir judėjimus aktyviai prisidėti prie pasirengimo jubiliejui ir jo organizavimo.

Pasirengimo Jubiliejui organizacinio komiteto pirmininku skiriu kurijos kanclerį kun. Evaldą Vitulskį, padėjėja - ses. Prancišką Neringą Bubelytę, FDCJ.

Kiti komiteto nariai: Kan. doc. teol. dr. Algimantas Kajackas (lektoriai), Diak. Audrius Arštikaitis (liturgija), Kun. Evaldas Vitulskis (kultūra ir menas), Irena Petraitienė (Jubiliejaus ekspozicija), Arūnas Kučikas (Jaunimo centras), Remigijus Oželis (Katechetikos centras), Antanas Jonauskis (Evangelizacijos centras), Vijoleta Valantiejutė (Šeimos centras), Onutė Virbašiūtė (Caritas), Egidija Vaicekauskienė (rėmėjai).

75 m. Jubiliejaus renginio atstovu spaudai skiriu Darių Chmieliauską.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
<< atgal