Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

Pušyno g. 23
Kulautuva
53482 Kauno r.
El. p.

DVASININKAI

Klebonas – kun. Antanas GRAŽULIS SJ
1952 04 28 * 1978 05 28 * 2017 07 10
Pušyno g. 23, 54434, Kulautuva, Kauno r. , (37) 54 33 44
El. p. , mob. 8 656 05 990

Kviečiame į pamaldas
 
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 ir 11.30 val.
  Antradieniais ir ketvirtadieniais
  18 val. (rugsėjį–balandį), 19 val. (gegužę–rugpjūtį).
  Trečiadieniais ir penktadieniais
  9 val. (rugsėjį–balandį), 8 val. (gegužę–rugpjūtį).
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą
 • Rožinio malda prieš šv. Mišias
 • Kryžiaus kelias gavėnios sekmadieniais po Sumos
Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 207.

Gyvenvietės ir kaimai: Kulautuva, Gineitai, Kalnyčiai, Karnavė, Lukšakaimis, Mozūriškiai, Rupunioniai, Tirkšliai, Virbaliūnai.

Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija ribojasi su Raudondvario ir Paštuvos parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas
 • Mamų maldos grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapija
Adresas Pušyno g. 23, Kulautuva, Kauno r.
Juridinio asmens kodas 191245462
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT447044060005937452

Apie bažnyčią ir parapiją
Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia buvo Kauno r., Kulautuvoje, Pušyno g. 23

Kulautuvoje bažnyčios atsiradimas siejamas su Kulautuvos kaip vasarvietės plėtimu ir seserų vienuolių įsikūrimu 1930 metais bei čia pastatyta koplyčia 1931 m. 1932 metais koplyčia buvo perkelta į naują vietą ir tapo vieša. 1940 metais padidinta. Iš pradžių ji priklausė Raudondvario parapijai, vėliau – įkurtai atskirai Kulautuvos parapijai.

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia buvo medinė, liaudiškos architektūros, stačiakampė, vienbokštė. Vidus – trijų navų. Iki 1987 m. klebonavo kun. Juozapas Frainas (gim 1911 m.). Bažnyčios šventoriuje palaidotas klebonas kun. Gustavas Gudanavičius (1911–1991).

Dėl smurtinio išpuolio – padegimo 2012 m. spalio 4-osios paryčiais Kulautuvos bažnyčioje kilo gaisras ir ją suniokojo: sudegė stogas, išdegė bažnyčios vidus. Kulautuvos tikintieji ir visi geros valios žmonės parapijoje, mūsų arkivyskupijoje bei šalyje tada neteko lygiai prieš 80 metų – 1932 m. – statytos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, unikalių, išsiskiriančių iš kitų savo medine architektūra Dievo garbinimo namų, parapijos centro ir širdies.

Gaisro sunaikintos bažnyčios griuvėsiai dabar visiškai nugriauti.

2018 m. rugsėjį buvo pašventinti naujai statomos bažnyčios pamatai. 2021 m. birželio 13-ąją Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pašventino naująją bažnyčią Kulautuvoje.