Kurklių Šv. Jurgio parapija

 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
Kurkliai
29233 Anykščių r.
www.kavarskobaznycia.lt

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS (Kavarskas)

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
     
Atlaidai

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 239.

Gyvenvietės ir kaimai: Kurkliai, Adomava, Antakalniai, Antanava, Antanuvka, Balninkėliai, Bimbai, Bliuvonys, Buteikiai, Desiukiškiai, Didžiakaimis, Dirvonai, Dūdos, Džiugai, Egliai, Gražumynas, Gudeliai, Gudonys, Janapolis, Janonys, Kalinuvka, Kališkos, Kirkiliškiai, Kolonija, Kryžokai, Kubiliškiai, Kukiškis, Kurkleliai, Kurkliai I, Kurkliai II, Liepinė, Lukošiškiai, Mackonys, Maigiai, Medžiočiai, Moliakalnis, Obelynė, Padvarninkai, Pagirė, Pakalniai, Papilėnai, Paulinava, Pavajai, Pavirinčiai, Pilviškiai, Plotai, Sargūnai, Starkiškis, Staškūniškis, Šiaudinė, Šilinė, Šližiai, Trakiniai, Užbliuvonys, Vaičiuliškiai, Vaiveriškiai, Vaja, Vildžiūnai, Vyliaudiškis, Zapolė.

Kurklių Šv. Jurgio parapija ribojasi su Užunvėžių, Balninkų, Žemaitkiemio ir Kavarsko parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kurklių Šv. Jurgio parapija
Adresas Kurklių I k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.
Juridinio asmens kodas 291255190
Bankas Šiaulių bankas
A. s. LT32 7182 1000 0170 0402

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.