į pirmą puslapį

Garso ir vaizdo archyvai

Audioarchyvai
Lietuvos radijo laidos „Ryto garsai“ siužetas apie „LKB kronikos“ leidimą (2012 03 19)

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS interviu LR laidoje „Forumas“ su V. Savukynu , 2011 08 18

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilijos arkikatedroje bazilikoje švenčiant arkivyskupijos įkūrimo 85-erių metų jubiliejų (2011 05 22) audioįrašas

Videoarchyvai

Arkivyskupo naujametinis sveikinimas, 2014 m.

Arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas 2013 m. gruodžio 19 d.

Akimirkos iš Arkivyskupo šventinio susitikimo su bažnytinių institucijų ir bendrijų atsovais Kauno kurijoje 2013 m. lapkričio 7 d.

Lietuvos vaikai adoracijoje su t. Antoine (2013 m. sausis)

Arkivyskupo velykinis sveikinimas, 2013 m.

Arkivyskupo kalėdinis sveikinimas, 2012 m.

Vyskupo Kęstučio Kėvalo konsekracijos iškilmė, 2012-11-24

Konsekracijos iškilmes filmavo ir tiesiogiai transliavo LRT. Dėkojame už įrašą (109 min.). Tiesioginę transliaciją komentavo kun. A. Kazlauskas ir D. Chmieliauskas. Fotografijos – Juozo Kamensko. Šventės akimirkų vaizdo įrašas – Alvydo Rakausko.

Šventė su iškilmės dalyviais

Susitikimo su S. Kovaliovu Kaune vaizdo įrašas (2012 01 14)

Pokalbį su pirmuoju LR Seimo įsteigtos Laisvės premijos laureatu veda istorikas, žurnalo „Naujasis židinys – Aidai“ vyr. redaktorius dr. Nerijus Šepetys; iš rusų kalbos verčia kun. Robertas Grigas; dainuoja Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras, vad. Nijolė Jautakienė.

1. „Lietuva brangi“, Arkivyskupo įvadas, LR Seimo kanclerio žodis, Kauno mero žodis ir sveikinimas, „Laisvojo žodžio“ forumo (JAV) steigėjos sveikinimas, S. Kovalovo pradinis žodis (43 min):

2. I pokalbio dalis (7 min + 32 min):

3. II pokalbio dalis (72 min):

Sausio 13-oji, 2012 m. Pirmosios LAISVĖS PREMIJOS įteikimas

LRT tiesioginės transliacijos įrašai (2012 01 13):

Arkivyskupo kalėdinis sveikinimas, 2011 m.

Respublikinė ekumeninė konferencija „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“ Kaune, 2011 m. lapkričio 28 d.

1. Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas „Ar apginsime šeimą?“

2. Vyskupo dr. Mindaugo SABUČIO pranešimą „Šeima kaip pašaukimas“ skaito kun. D. Petkūnas (Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčia)

3. Kun. Eugenijus RUDENKO, Eugenijos NAGANOVOS pranešimas „Bažnyčia, valstybė ir pamatinės šeimos vertybės“ (Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje)

4. Kun. prof. dr. Andriaus NARBEKOVO parnešimas „Santuoka – uola, ant kurios statoma šeima“

5. Doc. dr. Vaidoto VAIČAIČIO pranešimas „Konstitucinio Teismo motyvai ir alternatyvi konstitucinė šeimos samprata“

6. Vyganto MALINAUSKO pranešimas „Santuokos vertė ir prasmė teisinėje sistemoje“

Spaudos konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje: Krikščionių Bažnyčių pozicija dėl dirbtinio apvaisinimo, 2011 m. gegužės 17 d.

Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje, 2011 m. gegužės 13-15 d.

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS velykinis žodis (2011)

Iš arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilijos Atsinaujinimo dienoje (2011 01 30)

Iš kun. dr. K. Kėvalo konferencijos „Apie laisvąją rinką ir dovanojimo kultūrą“ Atsinaujinimo dienoje (2010 10 17)

Arkivyskupo naujametis sveikinimas, 2011

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS interviu LRT laidoje „Savaitė“ (2010 12 26)

Arkivyskupo kalėdinis sveikinimas, 2010

Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS liudijimas-interviu „Salt + Light TV
Kanada, 2010 m.