į pirmą puslapį

Bažnytinio meno komisija

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26
El. paštas

Pirmininkas – kun. Mindaugas PUKŠTYS 

Sekretorė – human. m. dr. Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ

Nariai:

  • menotyrininkė prof. human. m. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ,
  • menotyrininkė human. m. dr. Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ,
  • architektas Rymantas ZIMKUS
  • architektė restauratorė Regina ŽUKAUSKIENĖ.
Bažnytinio meno komisija (įsteigta 1996 m.):
  • svarsto bei vertina naujų bažnyčių projektus bei tikrina, kaip jie įgyvendinami,
  • prižiūri, kaip laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno nuostatų dėl sakralinės erdvės sutvarkymo,
  • vertina bažnyčiose esančių daiktų meninę ir religinę kokybę, bažnyčios dekoravimo projektus,
  • globoja arkivyskupijos bažnytinius paminklus,
  • drauge su atitinkamomis žinybomis rūpinasi visų paminklų, taip pat istorinės bei meninės vertės objektų restauravimu, inventorių aprašų sudarymu bei papildymu.