į pirmą puslapį

Pasauliečių bendrijos prie vienuolijų

BASŲJŲ KARMELITŲ PASAULIEČIŲ ORDINAS (OCDS)
Charizma bei misija Bažnyčioje yra ta pati, kaip ir teresiškojo Karmelio – basųjų karmelitų. Tikslas: evangelinio tobulumo siekimas pasaulyje, vadovaujantis teresiškojo Karmelio dvasingumu bei pagalba.
Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas Batniavos pšt.
4322 Kauno r.
Tel. (37) 56 77 40
El. p.

Sekretorius – br. Raimundas MEŠKAUSKAS OCDS,
el. p.
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje
  • Prie Kauno arkikatedros
LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO BENDRUOMENĖ
Katalikų pasauliečių bendrija, besivadovaujanti šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, pasaulinės Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narė. Lietuvoje – 24 vietinės bendruomenės.
www.kgbendruomene.lt

Bažnytinis asistentas – kun. Algis GUDAITIS SJ
Vietinės bendruomenės Kauno arkivyskupijoje
  • Kaune, prie Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios (Rotušės a. 7, 44280 Kaunas), veikia penkios vietinės bendruomenės.
LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS)
Pasauliečiai, gyvenantys pagal šv. Pranciškaus regulą ir principus.
Papilio g. 9
44275 Kaunas
Mob. 8 682 18 060
E. p.
www.ofs.lt

Nacionalinė ministrė – br. Virginija MICKUTĖ OFS
Nacionalinis dvasinis asistentas – kun. Paulius Saulius BYTAUTAS OFM
Kauno regiono taryba
Papilio g. 9
44275 Kaunas
Tel. 8 628 523 84
El. p.

Regiono ministrė – Marijona SINKEVIČIENĖ OFS
Regiono dvasinis asistentas – kun. Rolandas TAUČIUS OFM
Kauno regiono brolijos
  • Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija, kontaktinis asmuo – Marija Antanaitienė OFS, mob. 8 614 473 49.
  • Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija, kontaktinis asmuo – Ilona Keruckienė OFS, mob. 8 601 87 818.
LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS (JauPra)
Tai jaunimo brolija pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra) priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis.
Brolijos Kauno arkivyskupijoje
  • Kauno Šv. Jurgio brolija (Papilio g. 9, 44275 Kaunas), el. p.
  • Jonavos brolija (Vilniaus g. 11, 55189 Jonava), el. p.
MARIJONŲ TALKININKAI
Bažnytinė tikinčiųjų bendrija, veikianti visame pasaulyje prie Marijonų vienuolijų, vienijanti per milijoną trys šimtus tūkstančių pasauliečių. Marijonų vienuolijos bendradarbiai užsiima leidybine, liturgine, pastoracine, pamaldumo platinimo veikla.
Laisvės al. 101a
44291 Kaunas

El. p.

Administratorė – Laura BUCININKIENĖ, mob. 370 606 118 60
Maldos pagalbos tarnybos administratorė – Nijolė DIDVALIENĖ, tel. (37) 20 43 20, {mtc zebra.lt}
ŠVENTO DAMIJONO MALDOS GRUPĖS
Tai 15–25 metų amžiaus jaunuoliai, trokštantys augti tikėjime ir maldoje Tiberiados bendruomenės dvasioje. Grupė kartą per savaitę susirenka kartu melstis, dalintis savo tikėjimu. Joje prisikėlęs Kristus ugdo savo sekėjus Šv. Pranciškaus pavyzdžiu.
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
  • KAUNE, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (mažojoje), Aukštaičių g. 4, antradieniais 19.00 val. (Jonas Tamulis, tel. 8 644 842 82), el. p.
ŠVENTOSIOS MARIJOS IŠ NAZARETO, BAŽNYČIOS MOTINOS, KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLA
Judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimą, bet ir tapti aktyviu jo skelbėju, taip formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Judėjimas, 1997 m kilęs Ukrainoje, išplito kitose šalyse. 2010 m. mokykla įkurta Kaune. Ją organizuoja mažesnieji broliai kapucinai OFM Cap.
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas
mob. 8 679 861 10 (kun. Tomas Pilch OFM Cap.)
El. p.