GANYTOJO ŽODIS

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liepą meldžiamės:

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad šių laikų šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad Šventoji Dvasia vestų arkivyskupo Kęstučio tarnystę ir teiktų išminties abiturientams atpažįstant savo pašaukimą.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liepą meldžiamės:

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad šių laikų šeimos sulauktų pagalbos, grįstos meile, pagarba ir patarimu. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad Šventoji Dvasia vestų arkivyskupo Kęstučio tarnystę ir teiktų išminties abiturientams atpažįstant savo pašaukimą.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas:

Išvažiavę į užsienį, bažnytinę ir civilinę santuoką užregistravome JAV.. Ten ir išsiskyrėme. Dabar jau keleri metai gyvenu Lietuvoje. Ar būtų įmanoma panaikinti bažnytinę santuoką? Kur kreiptis, kiek tai laiko trunka?

Atsakymas: Bažnytinė santuoka nepanaikinama, tik turint pagrindą ji gali būti paskelbta negaliojančia nuo pat sudarymo. Malonėkite kreiptis į arkivyskupijos bažnytinį tribunolą ir išsiaiškinti, ar galima būtų tokią bylą pradėti.

 


  • Pirmąkart ŠILUVOJE!
  • Apie 2020 m. priėmimą į Kauno kunigų seminariją
  • Liepos 13 d.
slider by WOWSlider.com v8.7