į pirmą puslapį

Šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracija Kauno bažnyčiose

 Šv. Mišios su tikinčiaisiais šiuo metu atnaujintos visoje Lietuvoje.  

Apie šv. Mišių laiką kitų dekanatų bažnyčiose žr. parapijų ar rektoratų puslapiuose arkivyskupijos svetainėje >> bei ieškoti informacijos pačiose parapijose (bei jų svetainėse ar / ir feisbuko paskyrose)

BAŽNYČIA SEKMADIENIS ŠIOKIADIENIS ŠEŠTADIENIS
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
www.kaunoarkikatedra.lt
8, 9, 10.30, 12, 13.30* ir
18 val.
7, 8  ir 18 val. 8, 9 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija Švč. Sakramento koplyčioje kiekvieną dieną 9.00–18.00 val., sekmadieniais – nuo 14.30 iki 18 val.
Šv. Antano Paduviečio
www.antanoparapija.lt
8, 10, 11, 12 ir
18 val. 
7, 8 ir 18 val. 7, 8, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio ketvirtadienį 9–18 val., pirmą mėnesio penktadienį 17–18 val., sekmadieniais 9–10 val.
Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos, neparapinė)
10, 12 val. 12 val. 10 val.
Švč. Sakramento adoracija kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 13–16 val.
Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių)
www.matulaicioparapija.lt
8, 10, 12 val. (bažnyčioje), 13.30* ir 18 val. (koplyčioje) 9 ir 18 val. (koplyčioje) 10 ir 18 val. (koplyčioje)
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 10–18 val.
Gerojo Ganytojo (Dainavos)
www.dainavosparapija.lt
8, 9, 10.30, 12, 13* val. 9 ir 18 val. 9, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį 17.30–18 val., kas antrą mėnesio ketvirtadienį 8.30–18 val. Kiekvieno mėnesio 22-ąją – Šv. Jono Pauliaus II paminėjimo diena.
Šv. Gertrūdos
(marijonų, neparapinė)

www.gertrudosbaznycia.lt
11 val. 18 val. 11 val.
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 10–17 val.
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių)
www.sanciuparapija.lt 
8, 10, 12 val. I – 18 val., II–V – 8.30 ir 17 val.  10 ir 18 val. 
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio ketvirtadienį 1 val. prieš vakarines Mišias, pirmą mėnesio penktadienį nuo 15 val. iki vakarinių šv. Mišių. Sekmadieniais tarp 10 ir 12 val. Mišių (išskyrus gavėnią).
Šv. Juozapo (Vilijampolės)
kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole
8, 10, 12, 13.30 val.

8 ir 18 val. Koplyčioje Lampėdžiuose – paskutiniais mėnesių penktadieniais 15 val.

8, 9, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio penktadienį 17–18 val. Pirmą mėnesio šeštadienį 17.30–18 val. Sekmadieniais 10.45–12 val.
Šv. Jurgio Kankinio
(pranciškonų vienuolyno)

10.30 ir 17 val. (bažnyčioje), 12 val. (vaikams, koplyčioje).

Rugsėjo–gegužės mėn. 13 val. (koplyčioje besirengiantiems sakramentams) 

18 val. (bažnyčioje) 10 val. (koplyčioje)
Kristaus Prisikėlimo
www.prisikelimas.lt
9.30, 11, 12.30 ir
18 val.
18 val. 18 val.
Švč. Sakramento adoracija trečiadieniais ir penktadieniais 18.30–19 val.
Kristaus Prisikėlimo (mažoji) 8 val. 7, 8 val. 8, 9 val.
Švč. Sakramento adoracija darbo dienomis 8.30–16 val. Naktinė Švč. Sakramento adoracija kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį po Šlovinimo vakaro (pradžia 19 val., pabaiga – šeštadienio rytą 7 val.).
Šv. Kryžiaus (karmelitų)
www.karmelituparapija.lt
8.30 (lenkų k.), 10, 11.30, 13 val. (ispanų k.)  ir 18 val.
Šv. Mišios (lotynų k.) – 15 val.
18 val. (kitu laiku pagal susitarimą) 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po 8.30 val. šv. Mišių iki 10 val., penktadieniais 17.30–18 val.
Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą
(Pažaislio, neparapinė)

www.pazaislis.org
11 val.
(Žolinės iškilmė 15 val.)
Nėra Nėra
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio šeštadienį 11–12 val.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo, neparapinė)
vytautine.weebly.com 
10, 12 ir 18 val. (liepos ir rugpjūčio mėn. vakaro Mišių sekmadieniais nėra) I - nėra, II–V 18 val. 10 ir 18 val.
Kiekvieno mėnesio antrąjį pirmadienį –
Vidinio išgydymo pamaldos, šv. Mišios. Švč. Sakramento adoracija trečiadieniais 12–18 val. Ketvirtadieniais 17–18 val. adoracijos valanda su šlovinimu. Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 16.30–17.30 val. Švč. Sakramento adoracija su vaikais.
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono)
www.palemonoparapija.lt
8.30, 10, 12 val. 18 val. 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 17–18 val., pirmą mėnesio penktadienį ir pirmą mėnesio šeštadienį 17–18 val., sekmadieniais po 10 val. Mišių iki 12 val.
Šv. Mikalojaus
(benediktinių vienuolyno)

kaunobenediktines.wordpress.com
10 val. 18 val. 8 val.
Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 11–18 val., pirmadieniais 17–18 val.,
antradieniais–šeštadieniais 9–18 val.
Šventojo Jono Pauliaus II
(Šilainių II)

www.jonopauliausparapija.lt
8.30, 10, 12 val. (parapijos koplyčioje) I - nėra, II–V 18 val. (parapijos koplyčioje) 10 val. (parapijos koplyčioje)
Švč. Sakramento adoracija trečiadieniais po šv. Mišių.
Šv. Pranciškaus Ksavero
(jėzuitų, neparapinė)

www.kjb.lt
10, 11.30 (anglų k.), 17,  
20 val. (studentams)
17 val. 17 val.
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 17.45–18.15 val.
Švč. Sakramento
(studentų, neparapinė)

www.svc-sakramento-rektoratas.lt
19 val. 12 val. 12 val.
Nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija visą parą.
Šventosios Dvasios (Šilainių I)
www.silainiubaznycia.lt
8, 10, 12, 13.30 ir
18 val.
8 ir 18 val. 9, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 8.30 –17.45 val. 
Švč. Trejybės
(Seminarijos, neparapinė)

kks.lcn.lt
10 val. Nėra Nėra
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų)
www.kapucinai.lt
8, 10, 12 ir
18 val.
8 ir 18 val. 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija pirmadieniais–penktadieniais 8.30–18 val. ir sekmadieniais 9–10 val.
Naktinė Švč. Sakramento adoracija kiekvieną savaitę iš penktadienio į šeštadienį 19–10 val.

* – katechetinės šv. Mišios, vyksta tik mokslo metų laikotarpiu.
„v“ – vasaros laiku, „ž“ – žiemos laiku. 

Pataisymus, suderintus su arkivyskupijos kurija, siųsti Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybai – info@kaunoarkivyskupija.lt