į pirmą puslapį

Šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracija Kauno bažnyčiose

 Apie šv. Mišių laiką kitų dekanatų bažnyčiose žr. parapijų ar rektoratų puslapiuose arkivyskupijos svetainėje >> bei ieškoti informacijos pačiose parapijose (bei jų svetainėse ar / ir feisbuko paskyrose)

BAŽNYČIA SEKMADIENIS ŠIOKIADIENIS ŠEŠTADIENIS
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
www.kaunoarkikatedra.lt
8, 9, 10.30, 12, 13.30* ir
18 val.
7, 8  ir 18 val. 8, 9 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija Švč. Sakramento koplyčioje kiekvieną dieną 9–18 val.
Šv. Antano Paduviečio
www.antanoparapija.lt
8, 10, 11, 12, 13.30* ir
18 val. 
7, 8 ir 18 val.  8, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio ketvirtadienį 9–18 val., pirmą mėnesio penktadienį 17–18 val., sekmadieniais 9–10 val.
Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos, neparapinė)
10, 12 val. 12 val. 10 val.
Švč. Sakramento adoracija kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 13–16 val.
Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių)
www.matulaicioparapija.lt
8, 10, 12 val.  13.30* ir 18 val.  9 ir 18 val. 10 ir 18 val. 
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 10–18 val.
Gerojo Ganytojo (Dainavos)
www.dainavosparapija.lt
8, 9, 10.30, 12, 13* val. 9 ir 18 val. 9, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija kas antrą mėnesio ketvirtadienį 9–18 val. Kiekvieno mėnesio 22-ąją – Šv. Jono Pauliaus II paminėjimo diena. šv. Mišios 12 val. 
Šv. Gertrūdos
(marijonų, neparapinė)

www.gertrudosbaznycia.lt
11 val. 18 val. 11 val.
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 10–17 val.
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių)
www.sanciuparapija.lt 
8, 10, 12 val. 9 ir 18 val. (pirmadieniais tik 18 val.) 10 ir 18 val. 
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio ketvirtadienį 1 val. prieš vakarines Mišias, pirmą mėnesio penktadienį nuo 15 val. iki vakarinių šv. Mišių. Sekmadieniais tarp 10 ir 12 val. Mišių (išskyrus gavėnią).
Šv. Juozapo (Vilijampolės)
kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole
8, 10, 12, 13.30 val.

8 ir 18 val. Koplyčioje Lampėdžiuose – paskutiniais mėnesių penktadieniais 15 val.

8, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija  ketvirtadieniais 16–18 val. Pirmaisiais penktadieniais 17–18 val. Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.

Šv. Jurgio Kankinio
(pranciškonų vienuolyno)

www.jurgine.eu

10.30 ir 17 val. 

Rugsėjo–gegužės mėn. 13.30 val. (besirengiantiems sakramentams) 

18 val.  10 val. 
Kristaus Prisikėlimo
www.prisikelimas.lt
9.30, 11, 12.30 ir
18 val.
18 val. 18 val.
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 18.30–19 val.
Kristaus Prisikėlimo (mažoji) 8 val. 8 val. 8, 9 val.
Švč. Sakramento adoracija darbo dienomis 8.30–15.30 val. 
Šv. Kryžiaus (karmelitų)
www.karmelituparapija.lt
8.30 (lenkų k.), 10, 11.30, 13 val. (ispanų k.)  ir 18 val.
Šv. Mišios (lotynų k.) – 15 val.
18 val. (kitu laiku pagal susitarimą) 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po 8.30 val. šv. Mišių iki 10 val., penktadieniais 17.30–18 val.
Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą
(Pažaislio, neparapinė)

www.pazaislis.org
11 val.
(Žolinės iškilmė 15 val.)
Nėra Nėra
Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio šeštadienį 11–12 val.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo, neparapinė)
vytautine.lt 
10, 12 ir 18 val.  I - nėra, II–V 18 val. 10 val.
Švč. Sakramento adoracija trečiadieniais 15–18 val.
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono)
www.palemonoparapija.lt
8.30, 10, 12 val. 18 val. 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 17–18 val., pirmą mėnesio penktadienį ir pirmą mėnesio šeštadienį 17–18 val., sekmadieniais po 10 val. Mišių iki 12 val.
Šv. Mikalojaus
(benediktinių vienuolyno)

benediktines.lt
10, 18 val. (vasaros laiku 18 val. Mišių nėra) 18 val. 8 val.
Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 11.40–18 val., pirmadieniais 17–18 val.,
antradieniais–šeštadieniais 9–18 val.
Šventojo Jono Pauliaus II
(Šilainių II)

www.jonopauliausparapija.lt
8.30, 10, 12 val. (13.30 val. Mišios su vaikais spalio–birželio mėn.) I - nėra,  II–V –18 val. 10 val. 
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 12–18 val.
Šv. Pranciškaus Ksavero
(jėzuitų, neparapinė)

www.kjb.lt
10, 17, 18.30 (anglų k.),
20 val. (studentams)
17 val. 10 val.
Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 17.45–18.15 val.
Švč. Sakramento
(studentų, neparapinė)

sakramentas.lt
19 val. 12 val. 12 val.
Nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija visą parą.
Šventosios Dvasios (Šilainių I)
www.silainiubaznycia.lt
8, 10, 12 ir 18 val. 8 ir 18 val. 9, 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais 8.30 –17.45 val. 
Švč. Trejybės
(Seminarijos, neparapinė)

kaunoseminarija.lt
10 val. Nėra Nėra
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų)
petrasiunuparapija.lt
8, 10, 12 ir
18 val.
8 ir 18 val. 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija 17–18 val. kasdien

* – katechetinės šv. Mišios, vyksta tik mokslo metų laikotarpiu.
„v“ – vasaros laiku, „ž“ – žiemos laiku. 

Pataisymus, suderintus su arkivyskupijos kurija, prašome siųsti Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybai – info@kaunoarkivyskupija.lt