į pirmą puslapį

Rekolekcijų ir svečių namai

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS VšĮ EKONOMO TARNYBOS Svečių namai VILLA KAUNENSIS
Rotušės a. 21
44279 Kaunas
El. p.
www.villakaunensis.lt

www.facebook.com/VillaKaunensis

Vadovas – Paulius ČEREKAS

Rezervacijai:
Tel. +370 37 322597
Mob. +370 616 39 517
„ACTIO CATHOLICA PATRIA“ JAUNIMO NAMAI, VšĮ
Įkurti 1998 m., skirti jaunimo grupių seminarams.
Poilsio g. 12
Kulautuva
53483 Kauno r.
Tel. (37) 54 33 73
www.kulautuva.weebly.com

Direktorius – Česlovas MICEVIČIUS,
mob. 8 682 00879,
el. p.
JĖZUITŲ rekolekcijų namai Kulautuvoje
Tulpių g. 33
Kulautuva
53479 Kauno r.
Tel. (37) 54 31 98
Jono Pauliaus II namai Šiluvoje
M. Jurgaičio g. 5
60432 Šiluva, Raseinių r.
Tel. (428) 79 200, mob. 8 687 87124
El. p.
www.siluva.lt

Administratorė – ses. Onutė ŠARAKAUSKAITĖ SJE
KATALIKŲ BENDRUOMENĖS „GYVIEJI AKMENYS“ rekolekcijų sodyba
Didvyrių k., Raudondvario sen.
54113 Kauno r.
VšĮ Pranciškonų svečių namai „DOMUS PACIS“ Kaune
Papilio g. 9
44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, mob. 8 682 477 94, faks. (37) 22 48 43.
El. p. , {info domuspacis.lt}
www.domuspacis.lt

Direktorius – br. Linas VOROČINSKIS OFM, mob. +370 616 294 30,
MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO NAMAI
Žeimenos g. 6
50115 Kaunas
Tel. (37) 387 359, faks. (37) 38 69 63
El. p.
www.vargdieniu.lt