į pirmą puslapį
Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Kurija

  Kauno arkivyskupas kurija, Rotušės a. 14A, Kaunas. Silvijos Knezekytės fotografija
Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26, faks. (37) 32 00 90
El. paštas
www.kaunoarkivyskupija.lt

Priėmimo valandos: 9–14 val.
(išskyrus sekmadienius, šeštadienius, bažnytines ir valstybines šventes)

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ

Augziliaras ir generalvikaras – vyskupas Kęstutis KĖVALAS

Kancleris – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
1956 09 25 * 1981 05 31 * 2003 04 23
Rotušės a. 14, 44279 Kaunas, tel. (37) 32 26 04, el. p.

Sekretorius ir notaras – teol. lic. Stanislovas PONIŠKAITIS

Sielovados programų koordinatorė – vadybos ir verslo adm. mgr. Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ, tel. (37) 40 90 29, el. p.

Referentė – teol. dr. Vilija KARALIŪNAITĖ

Archyvarė – Sigita ŠVITRIENĖ

Buhalterė – ses. Laura V. NAVIKAITĖ SJE

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys ordinarui vadovauti visai vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.