į pirmą puslapį

Kurija

  Kauno arkivyskupas kurija, Rotušės a. 14A, Kaunas. Silvijos Knezekytės fotografija
Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26
El. paštas
www.kaunoarkivyskupija.lt

Priėmimo valandos: 9–14 val.
(išskyrus sekmadienius, šeštadienius, bažnytines ir valstybines šventes)

ARKIVYSKUPO GENERALINIS VIKARAS – kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS

Kancleris – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
tel. (37) 40 90 22, el. p.

Arkivyskupijos ekonomas – Vitalis URBA
tel. (37) 32 01 44, 32 01 45, mob. 615 166 00, el. p.

Sekretorius ir notaras – teol. lic. Stanislovas PONIŠKAITIS

Referentė – teol. dr. Vilija KARALIŪNAITĖ
mob. 8 686 804 86, el. p.

Sielovados skyriaus vadovė – vadybos ir verslo adm. mgr. Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ
tel. (37) 40 90 29, el. p.

Sielovados programų asistentas – Gediminas Jonas URBONAS
tel. (37) 40 90 29, el. p.

Misijų projekto koordinatorė – Renata DUBAUSKIENĖ
tel. (37) 40 90 29, el. p.

Arkivyskupijos atstovas spaudai – diakonas fil. lic. Darius CHMIELIAUSKAS
tel. (37) 40 90 25, el. p.

Informacijos tarnybos redaktorė – Dalė GUDŽINSKIENĖ

Archyvarė – Sigita ŠVITRIENĖ
tel. (37) 40 90 31, el. p.

Buhalterė – ses. Laura V. NAVIKAITĖ SJE
tel. (37) 32 25 82, el. p.

Rekvizitai

Pavadinimas Kauno arkivyskupijos kurija
Adresas Rotušės a. 14A, 44279 Kaunas
Juridinio asmens kodas 190954165
Banko sąsk. LT87 7044 0600 0316 3642, AB SEB Bankas

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys ordinarui vadovauti visai vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.