į pirmą puslapį
Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Kurija

  Kauno arkivyskupas kurija, Rotušės a. 14A, Kaunas. Silvijos Knezekytės fotografija
Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26, faks. (37) 32 00 90
El. paštas
www.kaunoarkivyskupija.lt

Priėmimo valandos: 9–14 val.
(išskyrus sekmadienius, šeštadienius, bažnytines ir valstybines šventes)

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ

Arkivyskupo generalvikaras – mons. Augustinas PAULAUSKAS

Kancleris – mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS
tel. (37) 32 26 04, el. p.

Arkivyskupijos ekonomas – Vitalis URBA
tel. (37) 32 01 45, 32 25 82, el. p.

Sekretorius ir notaras – teol. lic. Stanislovas PONIŠKAITIS

Referentė – teol. dr. Vilija KARALIŪNAITĖ
mob. 8 686 804 86, el. p.

Sielovados programų koordinatorė – vadybos ir verslo adm. mgr. Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ
tel. (37) 40 90 29, el. p.

Sielovados programų koordinatorės asistentai – Ieva ŠIUGŽDINIENĖ, Tomas RAKAUSKAS
tel. (37) 40 90 29, el. p.

Archyvarė – Sigita ŠVITRIENĖ
tel. (37) 40 90 31, el. p.

Buhalterė – ses. Laura V. NAVIKAITĖ SJE
tel. (37) 32 25 82, el. p.

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys ordinarui vadovauti visai vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.