į pirmą puslapį

KAJC veiklos strategija, kryptys ir temos

Veiklos strategija

METINIAI renginiai

 • Jaunimo susitikimų diena. Renginys skirtas paaugliams nuo 13 metų. Nuo vienų LJD iki kitų praeina ilgas laiko tarpas, o jaunimui patinka dalyvauti didesniuose renginiuose, kuriuose  pamato daug tikinčių bendraamžių. Pirmoje dalyje paskaitos, užsiėmimai, darbo grupės, šlovinimas, žaidimai; vakarinėje dalyje šokiai ir linksmybės  klube arba kitokioje erdvėje. Šis renginys vyksta du kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Jau vyko penkios susitikimų dienos, į jas atvyksta apie 500 žmonių ne tik iš Kauno, bet ir iš visos Lietuvos.
 • Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“. Stovykla skirta paaugliams nuo 13 metų, tačiau labiausiai orientuojamės į sutvirtinamuosius. Stovykla – kaip šventė priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Tai būdas paskatinti jaunimą likti Bažnyčioje po sakramento priėmimo. Dalyvauja parapijų grupelių vadovai, kurie vėliau pakvies jaunimą įsijungti į parapijos veiklas, skirtas jaunimui.
 • Šlovinimo seminarai. Numatytas trijų seminarų ciklas, skirtas jaunimui, giedančiam ir grojančiam šv. Mišiose bei įvairiuose susibūrimuose. Pastebime žinių, įgūdžių ir dvasios atnaujinimo poreikį. Paskaitas bus galima rinktis pagal temas (liturginiai aspektai, psalmių giedojimas, instrumentai ir kt.).
 • Vaikinų ir merginų savaitgaliai „Kitoks laikas“. Tai paros trukmės rekolekcijos, organizuojamos atskirai merginoms ir vaikinams nuo 14 metų. Paauglystės laikotarpiu, kuomet jaunam žmogui vyksta daug pokyčių, svarbu padėti geriau pažinti save, savo santykį su kitais ir atrasti artimesnį ryšį su Dievu. Dažnas paauglys jaučiasi vienišas, nesuprastas, mažai kuo pasitiki, todėl rekolekcijų programa parengta taip, kad joje būtų ir pokalbių grupelėse, ir paskaitų, moteriškumą ir vyriškumą ugdančių praktinių užsiėmimų bei laiko maldai. Iš anksčiau vykusių panašaus pobūdžio rekolekcijų atsiliepimų kone svarbiausias, kurį dalyviai minėjo, yra galimybė pabūti atskirai merginoms su merginomis, o vaikinams su vaikinais. Šios rekolekcijos labai prisideda prie vaikinų ugdymo ruošiant atsakingus asmenis šeimai ar kunigystei.
 • Jaunimo diena Šiluvoje. Jaunimo dieną organizuojame suvienydami pajėgas su Raseinių dekanato jaunimo centru. Dieną planuojame skirtingus teminius užsiėmimus, jaunimas gali rinktis iš įvairių paskaitų bei praktinių veiklų. Vakaro dalyje koncertas arba kita meninė programa.
 • Evangelizacija „Šviesa naktyje“. Tai vienas geriausių evangelizacijos metodų, jis skirtas plačiajai visuomenei. Miesto renginių metu (pavasarį – miesto dienų, rudenį – rudens gėrybių mugės metu) norisi atverti Bažnyčios duris miestiečiams ir priminti jiems, kad  yra laukiami Gailestingojo Dievo. Šiais Jubiliejiniais metais ypač norime atkreipti dėmesį į žmones, kurie atitolę nuo Bažnyčios, ir sudaryti jiems galimybę atnaujinti savo ryšį su Dievu. Evangelizaciją organizuojame prieš tai surengę savanorių komandos mokymus.

TĘSTINĖS programos / iniciatyvos

 • Šv. Mišios, adoracija, išpažintis. Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį visus kviečiame į Jaunimo centrą kartu švęsti Mišių, pabūti artumoje su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente bei atlikti išpažintį ar dalyvauti dvasiniame pokalbyje. Nemažas būrys jaunimo reguliariai ateina atlikti išpažinties, pasikalbėti apie naujas KAJC iniciatyvas, susitikti su bičiuliais, smagiai praleisti vakaro kartu. Beje, išpažinties ar dvasinio pokalbio jaunimas gali ateiti ir kiekvieną trečiadienį, kapelionas visada budi Jaunimo centre trečiadieniais 16–18 val.
 • Jaunimas meldžiasi Rožinį. Kiekvieną trečiadienį 17 val. Rožinį meldžiamės jaunimo intencijomis, Popiežiaus ir Kauno arkivyskupo intencijomis.
 • Alfa kursas (17–35 m.). Jau ne vienus metus Jaunimo centras organizuoja ALFA kursą, kuris skirtas studentams, atvykusiems į studijuoti į Kauną iš visos Lietuvos. Kursas yra puikus būdas įjungti naujai atvykusį jauną žmogų į Bažnyčios gyvenimą, susirasti bendraminčių, susipažinti su krikščioniškais renginiais. Po kurso dalyviai bus kviečiami prisijungti prie KAJC savanorių ugdymo programos arba įsijungti į kitas bendruomenes, programas pagal domėjimosi kryptį.
 • Biblijos penktadieniai. Kiekvieną penktadienį jaunimas nuo 13 m. gali ateiti ir įsijungti į Šventojo Rašto grupelę, kuri skirta gilinti tikėjimui, supažindinti jaunam žmogui su Biblija, dalytis maldos su Šventuoju Raštu patirtimi su savo bendraamžiais. Susitikimo turinį sudaro įžanginė malda, giesmė, Biblijos ištraukos skaitymas, komentaras arba liudijimas ta tema, pasidalijimo grupelės, praktinė veikla ir užbaigos malda. Po Biblijos grupelės siūlome jaunimui užsiimti skirtinga veikla nuo sporto iki rankdarbių ar pan.
 • Šlovinimo vakarai. Kartą per mėnesį ketvirtadienį 19 – 22 val. kviečiame parapijų jaunimo šlovinimo grupeles kartu šlovinti Dievą giesme Jaunimo centre.
 • Savanorių ugdymas. Šiuo metu savanorystė yra vienas populiariausių jaunimo užsiėmimų. Jauni žmonės, kurie dar ieško savo bendruomenės, neretai sutinka įsipareigoti savanorystei ir taip geriau pažinti save bei atrasti savo vietą Bažnyčioje. Esame numatę trijų pakopų savanorių grupes ir darbą su jomis. Pirmiausia pateiksime į viešąją erdvę savanorių anketas, kad patys, kurie yra motyvuoti, išreikštų norą būti savanoriais. Pirmos pakopos savanoriai – tai tie, kurie padeda pavieniuose renginiuose, kita trumpalaike savanoryste. Juos motyvuojame vaišėmis po renginio. Antrosios pakopos savanoriai – tai tie, kurie jau ne pirmus metus savanoriauja KAJC renginiuose, turi patirties, dalyvauja ruošiantis renginiams, stovykloms, vyksta į pasiruošimo savaitgalius, susirinkimus. Juos motyvuojame dovanėlėmis po renginio, vaišėmis, kviesime į padėkos šventę, kuri numatyta kartą per metus. Trečiosios pakopos savanoriai – tai labiausiai įsipareigoję žmonės, kurie kaip dalis KAJC komandos dalyvautų susirinkimuose. Iš jų tikimės įsipareigojimo konkrečioms užduotims (pvz., viešinimo, renginių vedimo, programų kūrimo ir kt.). Šie savanoriai Jaunimo centrui įsipareigotų skirti konkretų valandų skaičių arba atlikti konkrečius darbus. Juos norime motyvuoti vykdami į piligrimines keliones, per kurias aplankytume šventoves su atvertomis Gailestingumo durimis. Tokių kelionių metu vyktų tolesnių veiklų planavimas ir idėjų generavimas.
 • KAJC vakarai. Kartą per mėnesį antradieniais organizuojame neformalius muzikos vakarus miesto jaunimui. Tai galimybė jauniems žmonėms pabūti tarp bendraminčių, susirasti naujų draugų, užmegzti pažintis. Paprastai jaunas žmogus ieško, kur galėtų tiesiog linksmai praleisti laiką, pasiklausyti muzikos, užkąsti, pabendrauti. Tokius poreikius iki šiol buvo galima tenkinti tik miesto kavinėse ar koncertuose, kurie paprastai yra mokami ir ne visada atitinka moralines vertybes. Taigi Jaunimo centras siūlo muzikos vakarus visiems norintiems.
 • Gailestingumo iššūkis. Jubiliejiniams gailestingumo metams kviečiame jaunus žmones savo aplinkoje daryti gailestingumo darbus. Iniciatyvos koncepcija: metų bėgyje pagal datas išdėliojome 14 gailestingumo darbų kūnui ir sielai, t. y. kas tris savaites kviesime pamaitinti išalkusį (darbas kūnui), po to tris savaites guosti nuliūdusį (darbas sielai) ir t. t. Ši iniciatyva atlieka kelias funkcijas: populiarina Gailestingumo žinią visus metus; atnaujina ir pagerina KAJC įvaizdį viešojoje erdvėje; suburia parapijų jaunimą padaryti kažką gero dėl bendro tikslo.
 • Lytiškumo ugdymo ir evangelizacijos programa „Esi vertas daugiau“. Ši iniciatyva jau gyvuoja dvejus metus ir sėkmingai atlieka savo funkcijas. Per pusę metų aplankoma maždaug 1500 vyresnio amžiaus moksleivių, kuriems paskelbiama trejopo pobūdžio žinia, atspindinti programos pavadinimą: „Esi“ – krikščioniškos antropologijos samprata; „vertas“ – nelygstamos asmens vertės ir orumo klausimai, pagarbaus santykio su priešingos lyties asmeniu aspektai; „daugiau“ – kerigminė žinia apie tai, kad Kristus yra mūsų centras, atpirkęs nuodėmes ir kviečiantis turėti amžinojo gyvenimo perspektyvą. Pravesti pamokas mokyklose visoje Lietuvoje kviečia mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai. Jaunimo centrui tai puiki galimybė išnaudoti šiuos susitikimus ir sykiu jaunimui paskelbti bei pakviesti į artėjančius renginius, piligrimines keliones.
 • Lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems. Nuo praėjusių metų visiems besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui moksleiviams yra privalomos šios rekolekcijos. Jas organizuoja Jaunimo centro programų koordinatorės kartu su savanoriais. Rekolekcijos vyksta vasario, kovo, balandžio mėnesių šeštadieniais. Programoje: bendras įvadas į temą, atskiros paskaitos merginoms ir vaikinams apie meilę, draugystę, visiems bendra paskaita apie gyvybę (veda gydytojai, medicinos seserys ar medicinos studentai), poros ar šeimos liudijimas apie krikščionišką draugystę, programos pabaigoje išpažintys ir šv. Mišios.

Programos / iniciatyvos DEKANATAMS (pasirinktinai)

 • Dekanato jaunimo diena. Norime padėti atgaivinti šią puikią dekanatų iniciatyvą, kad būtų organizuojama šventė jaunimui dekanato ribose. Tai išspręstų transporto klausimus, mokytojai turėtų galimybę lengviau pakviesti ir atvežti jaunimo grupes.
 • Jaunimo lyderių seminarai. Dekanatuose, kurie turi aktyviai veikiančių jaunimo grupelių, siūlome vesti lyderių seminarus, temos gali būti įvairios: nuo asmeninių savybių ugdymo iki evangelizacijos įgūdžių tobulinimo, grupės dinamikų ir kt.
 • Stovyklų organizavimo seminarai. Dekanatams, kurie jau yra pakankamai stiprūs ir norėtų organizuoti savo stovyklas, siūlome vesti mokymus ir pasidalyti įvairia metodine medžiaga, atsakyti į rūpimus klausimus, padėti sukurti programą. Tiems, kurie dar jaučiasi ne tokie pajėgūs organizuoti savo stovyklos, kviečiame aktyviai jungtis į KAJC organizuojamą stovyklą bei semtis patirties dalyvaujant.
 • LJD, PJD, Taizé pristatymai. Atsižvelgdami į artėjantį renginį ar piligriminę kelionę siūlome galimybę pasikviesti KAJC komandą į savo dekanatą, kad pareklamuotume jaunimui įvykį. Taip pat dalijamės parengta pasiruošimo medžiaga.
 • ALFA savaitgaliai. Jaunimas, kuris ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui ir turi dalyvauti ALFA kurse, visuomet labiausiai „susiklijuoja“ ALFA Šventosios Dvasios savaitgalių metu. Tad esant poreikiui siūlome pasikviesti KAJC komandą padėti vesti tokį savaitgalį, kad jaunimas patirtų gyvą santykį su Dievu.
 • Evangelizacija mokyklose. Tiems dekanatams ir parapijoms, kuriose yra mažai jaunimo, tačiau yra atsakingas jaunimo vadovas, galime padėti vykti į mokyklas ir vesti susitikimus su moksleiviais, vėliau juos pakviečiant įsijungti į parapijos veiklą ar eiti kartu į piligriminį žygį. Tokios evangelizacijos gali būti sujungtos kartu su LJD, PJD, Taizé kelionių reklama.
 • Advento / Gavėnios rekolekcijos, popietės. Ne vienas dekanatas turi puikias tradicijas organizuojant Taizé pamaldas prie kryžiaus ar kito pobūdžio Advento / Gavėnios susitikimus. Tiems, kuriems reikia kokios nors pagalbos arba dar nėra tradicijos kažką organizuoti jaunimui šiuo laiku, galima kreiptis į KAJC, ir bus aptarti konkretūs poreikiai bei galimybės.
 • Pagalba ieškant finansų. Kai kurie dekanatų jaunimo centrai turi gerą projektų rašymo patirtį ir savo renginiams, jaunimo kelionėms gauna projektinį finansavimą, kuris atveria daugiau galimybių jaunimo veiklai. Kiti jaunimo vadovai, kurie dar niekad nebandė rašyti projektų, gali kreiptis į atsakingą už juos KAJC darbuotoją, ir jo padedami parašyti pirmuosius projektus.

KAJC – kolegoms

 • LJD organizavimas. KAJC aktyviai dalyvauja Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos veikloje ir posėdžiuose. Artėjant LJD gauna tam tikrą atsakomybę / programos dalį, kurią turi įgyvendinti. Taip pat esame atsakingi už Kauno arkivyskupijos jaunimo kuo gausesnį dalyvavimą Jaunimo dienose, reklamos sklaidą, pasiruošimo grupių kuravimą.
 • PJD kelionių organizavimas. Atsižvelgiant į PJD vietą ir jaunimo gausumą organizuojame atitinkamą autobusų kiekį vykti į piligriminę kelionę.
 • Padėkos šventė jaunimo sielovados bendradarbiams. Kartą per metus norime pakviesti visus jaunimo sielovados bendradarbius, darbuotojus, savanorius ir rėmėjus į padėkos šventę / koncertą. Tokia praktika žinoma daugelyje įmonių ir organizacijų, norime parodyti išskirtinį dėmesį visiems kunigams, katechetams, tikybos mokytojams, jaunimo vadovams, kurie dažnai neatlygintinai skiria savo dėmesį ir laiką jaunimui. Paprastai tokie žmonės veža jaunimą į įvairius renginius, stovyklas, keliones, o patys retai kada sulaukia paprastos padėkos. Sausio mėnuo būna ramesnis laikas pastoracijos atžvilgiu, todėl manome, kad tai būtų tinkamas metas pakviesti visus į padėkos vakarą. Ilgainiui planuojame steigti apdovanojimus ir skirti nominacijas jaunimo išrinktiems asmenims.
 • KAJC įvaizdžio tobulinimas viešojoje erdvėje. Norime sukurti naują, jaunimui patrauklią interneto svetainę, jos viena iš funkcijų būtų reklamuoti visos arkivyskupijos krikščioniškus bei moralinėmis vertybėmis pagrįstus renginius jaunimui. Matome poreikį turėti vieną informacijos sklaidos centrą, kuriame aiškiai matytųsi, kiek įmanoma platesnis veiklų ir renginių pasirinkimas. Be to, viešasis įvaizdis yra labai svarbus norint pritraukti rėmėjų, tad sieksime, kad tiek svetainė, tiek informacijos sklaida ir KAJC veiklų pristatymai būtų kokybiški ir atitiktų šiuolaikinius standartus.
 • Tarptautiniai ryšiai. Norime atnaujinti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, vykdyti jaunimo mainus, vykti į stažuotes ir konferencijas pasisemti gerosios patirties jaunimo sielovados srityje.
 • Atstovavimas jaunimo politikos struktūrose. Esame krikščioniško jaunimo balsas mieste, kurio dažnai taip trūksta priimant nutarimus, tad sieksime aktyviau įsijungti į klausimų, susijusių su jaunimu, svarstymą.
 • Valentino diena KITAIP. Tradicinis Kauno arkivyskupijos renginys jaunimui, prie kurio prisidėsime kartu kurdami programą, platindami bilietus bei skleisdami reklamą.
 • Ministrantų stovyklos. Bendradarbiaujame su Kauno arkivyskupijos kurija ir padedame organizuoti stovyklas bažnyčioje patarnaujantiems įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui.
 • Ekumenizmas. Kaunas yra išskirtinis tuo, kad čia veikia stiprios krikščionių bažnyčios ir yra nemažai gyvai tikinčio jaunimo. Siekiame užmegzti ryšius ir rasti būdų bendradarbiauti.