į pirmą puslapį

lietuviškai

english

deutch

po polski

2015 – Pašvęstojo gyvenimo metai


Visa apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje: www.katalikai.lt >> | www.vitaconsecrata.lt >>

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Kauno miesto (kovo 1–13 d.) ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose (balandžio 16 – gegužės 31 d.) >>
Ganytojas

Pelenų dieną įspūdingomis pelenų bėrimo apeigomis esame kviečiami į atgailą už savo nuodėmes, kviečiami susitaikinti su Dievu, Bažnyčia ir savo sąžine. Evangelija mūsų dėmesį atkreipia į tris dalykus: maldą, pasninką ir gerus darbus.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
(iš homilijos pradedant gavėnią)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama