į pirmą puslapį

lietuviškai

english

deutch

po polski

2015-ieji – Pašvęstųjų metai
Visa apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje: www.katalikai.lt >> | www.vitaconsecrata.lt >>

Spalio 18 d. Kaune – Atsinaujinimo diena „Dieve, Tu pašaukei ir mane ?!“ Pašvęstojo gyvenimo metų proga. Išsamiau žr. www.katalikai.lt >>
Ganytojas

Jėzaus Evangelija yra geroji žinia kiekvienam žmogui, nes kalba apie mūsų pašaukimą laimei ir gyvenimui su Dievu.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš Šilinių homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama