į pirmą puslapį

lietuviškai

english

deutch

po polski


2015-ieji – Pašvęstųjų metai


Visa apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje: www.katalikai.lt >> | www.vitaconsecrata.lt >>

2015 m. rugsėjo 7–15 d. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE. žr. pamaldų tvarką ir programą >>
Ganytojas

Mano didžiausias noras, kad arkivyskupija, susidedanti iš dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių, ateityje išliktų kaip tvirta, vieninga šeima, spinduliuojanti meile ir nuolat ieškanti tų, kurie dar nesuradę Evangelijos kelio.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
(iš homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama