į pirmą puslapį

lietuviškai

english

deutch

po polski

2015-ieji – Pašvęstųjų metai
Visa apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje: www.katalikai.lt >> | www.vitaconsecrata.lt >>
Ganytojas

Jėzus viešpatauja savo Dvasia į širdis įliedamas meilę. Kai mylime kitus – esame galingiausi ir stipriausi.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama