į pirmą puslapį

lietuviškai

english

deutch

po polski

2015-ieji – Pašvęstųjų metai

Visa apie Pašvęstojo gyvenimo metus Lietuvoje: www.katalikai.lt >> | www.vitaconsecrata.lt >>

2015 m. rugsėjo 7–15 d. – Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ŠILUVOJE. žr. Šilinių pamaldų tvarką ir programą >>
Ganytojas

Mes visi kartu esame Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė. Kiekvienas turime nepakeičiamą ir nepakartojamą Kristaus pašaukimą. Sieksiu, kad būdami vienos – Kristaus – dvasios, visi jaustume bendrystę ir užsidegimą skelbti Jo Evangeliją.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš ingreso homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama