GANYTOJO ŽODIS

Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Šis laikmetis yra būtent toks – tai šventųjų laikmetis.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Liepos mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad vykdantieji teisingumą veiktų sąžiningai – taip, kad pasaulyje neįsigalėtų neteisybė. (B).

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už išrinktąjį Prezidentą, už Lietuvą, kad joje neliktų susiskaldymo ir kiekvienas būtų priimtas kaip Dievo vaikas.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Šis laikmetis yra būtent toks – tai šventųjų laikmetis.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Liepos mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad vykdantieji teisingumą veiktų sąžiningai – taip, kad pasaulyje neįsigalėtų neteisybė. (B).

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už išrinktąjį Prezidentą, už Lietuvą, kad joje neliktų susiskaldymo ir kiekvienas būtų priimtas kaip Dievo vaikas.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Ar galiu būti Sutvirtinimo mama savo draugei? Už ją esu vyresnė keliais mėnesiais. Sutvirtinimo sakramentą esu priėmusi. Ar yra kažkokios rekomenduojamos amžiaus ribos?

Atsakymas: Taip, dėl amžiaus jūs galite būti Sutvirtinimo liudytoja, tik jeigu atitinkate ir kitus kanoninius reikalavimus, kurie Sutvirtinimo sakramento liudytojams yra tokie patys, kaip ir Krikšto tėvams: pagal Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekso kan. nr. 874 normas, jais gali būti tikintieji, kuriuos pasirinko pats krikštijamasis ar sutvirtinamasis ir kurie sutinka prisiimti šias pareigas; jie privalo būti sulaukę 16 metų amžiaus, būti nevaržomi jokių bažnytinių bausmių, priėmę Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, o jeigu vedę – tai turėtų gyventi Bažnytinėje santuokoje.


  • Popiežiaus intencija
  • Arkivyskupijos intencija
  • Liepos medžiaga
slider by WOWSlider.com v8.7