GANYTOJO ŽODIS

Sekime Jėzumi, sekime Jį visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kovo mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad visa Bažnyčia pripažintų dvasinio įžvalgumo ugdymo svarbą asmenims ir bendruomenėms. (B)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už Lietuvos valstybės vadovus ir politikus, kad užtikrintų teisingumą visiems, o labiausiai silpniausiesiems. Geroji Patarėja, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Sekime Jėzumi, sekime Jį visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kovo mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad visa Bažnyčia pripažintų dvasinio įžvalgumo ugdymo svarbą asmenims ir bendruomenėms. (B)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už Lietuvos valstybės vadovus ir politikus, kad užtikrintų teisingumą visiems, o labiausiai silpniausiesiems. Geroji Patarėja, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Ar ne nuodėmė, esant galimybei, rinktis atlikti išpažintį nuolat pas ta patį kunigą? Pavyzdžiui, rinktis tą kunigą, kurio pamokslai per Mišias labiausiai paliečia širdį? Ar per išpažintį galima pasidalyti savo tikėjimo pokyčiais, pasidžiaugti? Ar klausykloje laikas skirtas tik nuodėmėms išpažinti? Ar kunigai prisimena tikinčiuosius, jei juos mato Mišiose, klauso išpažinčių?

Atsakymas: Ne nuodėmė, esant galimybei, rinktis atlikti išpažintį nuolat pas tą patį kunigą. Galimybė pasidalyti tikėjimo pokyčiais priklauso nuo to, kokiu metu atliekate išpažintį, nes tokiam pokalbiui reikia daugiau laiko. Prieškalėdiniu ar priešvelykiniu laikotarpiu daugelis išpažinčiai renkasi paskutines priešventines dienas, todėl dėl ilgesnio išpažinties laiko nerimautų ir laukiantieji, ir klausantis išpažinčių kunigas. Tačiau atsižvelgiama į situaciją, kuri gali būti labai skirtinga. Esate teisi, jog klausykloje laikas skirtas nuodėmėms ir jų aplinkybėms, jei tai yra reikalinga, išpažinti. Jūsų minėtoms temoms aptarti galite pasikalbėti su kunigu, kada galėtų skirti jums laiko. Mes, kunigai, ir esame tam, kad ne tik nuodėmes atleistume, bet ir dvasiniu augimu pasidžiaugtume.
Manau, kad kunigas prisimena žmones, bet ne jų nuodėmes. Tai susiję su pagarba atliekančiajam išpažintį. Juk jau yra atleista, ir kunigas negalvoja, ar tas žmogus vėl nusidėjo. Kunigui svarbu išpažintis, kur vis iš naujo ir kitaip susitelkia į ateinantįjį prie klausyklos (Iš klausimų ganytojams skilties „Artumoje“, 2018, nr. 2)


slider by WOWSlider.com v8.7