GANYTOJO ŽODIS

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Rugsėjo mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO –
meldžiamės, kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savo šalyje. (B)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga –

meldžiamės už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Rugsėjo mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO –
meldžiamės, kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savo šalyje. (B)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga –

meldžiamės už popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad Bažnyčiai, Lietuvai ir pasauliui skleistų Dievo pirmumo svarbą. Apaštalų Karaliene, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Apie trejus metus nėjau išpažinties. Iš pradžių sakiau, kad man to tiesiog nereikia, tada apleidau tikėjimą ir apie tai net negalvojau. Jau pusė metų, kai aš vėl „atsivertusi“, bet nueiti išpažinties vis dar labai sunku. Iš pradžių tiesiog apie tai pagalvodavau, o dabar ši mintis vis neišeina iš galvos, atrodo, kad nuodėmės apsunkina mane.

Atsakymas: Geriau pasirinkite laiką išpažinčiai ne tada, kai kunigui reikia greitai eiti prie altoriaus, ar stovi eilė žmonių, laukiančių išpažinties... Jūsų atveju reikia ir ramaus nusiteikimo, ir kažkiek laiko. Kita vertus, nereikia bijoti, kad kokią nuodėmę ir praleisime (taip gali pasitaikyti, net ir sąrašą susidarius). Popiežius Pranciškus kaip tik norėdamas padrąsinti tokius žmones yra sakęs, kad Dievas nori mums atleisti visas nuodėmes jau tada, kai mes to dar nė nespėjome paprašyti.


  • Šventojo Tėvo sveikinimas Baltijos kraštų žmonėms!
  • Popiežiaus intencija rugsėjį
  • Meldžiamės Lietuvoje (rugsėjo intencija)
slider by WOWSlider.com v8.7