į pirmą puslapį

Jaunimo centras

 KAJC logo
Vilniaus g. 7
44281 Kaunas
Tel. (37) 32 25 78; mob. 8 687 98 265
El. p.
www.kajc.lt

Vadovė – Agnė GRIGAITYTĖ

Kapelionas – kun. Emilis VASILIAUSKAS

Programų koordinatorė – Jonė RIMAVIČIŪTĖ

Programų koordinatorė ir Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovė – Kristina BAJARŪNAITĖ

Aktualijos
Apie Jaunimo centrą

Informacija atnaujinta 2017

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras (KAJC) yra Kauno arkivyskupijos kurijos padalinys, įsteigtas 1994 m.

Misija – unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims, dirbantiems su jaunimu.

Vizija

  • Jaunimo centras – patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu, seminarai asmenims, dirbantiems su jaunimu (jaunimo vadovams, katechetams, mokytojams), seminarai šlovintojams.
  • Jaunimo centras kuria ir rūpinasi bendra arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija, aktyviai bendradarbiauja su visomis arkivyskupijoje esančiomis katalikiškomis jaunimo struktūromis.
  • Parapijų jaunimas – gyvas, aktyvus, evangelizuojantis, ugdomas.
  • Dekanatų centrai – veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą / paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2016 m. ataskaita I DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2015 m. ataskaita I DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2013 m. ataskaita | DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2010 m. ataskaita | DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2009 m. ataskaita | DOC