į pirmą puslapį
Arkivyskupijos ganytojai ir jų padėjėjai

Kunigai

Duomenys atnaujinti 2015 05

Arkivyskupijos kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir institucijose

Kunigai, tarnaujantys tik bažnytinėse institucijose

 • Mons. bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios rektorius ir Benediktinių vienuolyno kapelionas
  1956 09 25 * 1981 05 31 * 2003 04 23
  Rotušės a. 14, 44279 Kaunas, tel. (37) 32 26 04; el. p.
 • Kun. Kęstutis GENYS Kauno kunigų seminarijos prefektas, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas, Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos sielovados pagalbininkas 1981 06 19 * 2008 04 21 * 2010 09 26 * 2014 05
  A. Jakšto g. 1, 44279 Kaunas, mob. 8 620 66 557
 • Kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas
  1979 02 08 * 2004 03 25 * 2010 09 09 * 2014 09

Kunigai vienuoliai

Išvykę studijuoti

 • Kun. Andrius KONČIUS
 • 1984 04 19 * 2013 12 08* 2014 06 29

Kunigai, reziduojantys arkivyskupijoje

 • Rez. Algirdas AKELAITIS (Kaišiadorių vyskupija)
  1977 02 15 * 2007 07 22* 2012 09 10
 • Kan. Robertas PUKENIS (Panevėžio vyskupija)
  1955 07 23 * 1979 05 27* 2008 10 12

Kunigai už arkivyskupijos ribų

 • Kun. teol. lic. Audrius ARŠTIKAITIS Romos popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
  1978 02 27 * 2002 03 10 * 2003 08 * 2011 07 01 * 2013 08
 • Kun. jubil. teol. lic. Bronislovas GIMŽAUSKASMarijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1927 05 15 * 1955 12 18 * 2009 04 25 * 2015 01 06
 • Kun. Vladas LUZGAUSKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1938 12 25 * 1978 05 28 * 2009 04 16
 • Kun. Jonas SURVILA Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1925 09 15 * 1950 09 24 * 2007 08 17
 • Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS dirba Kanadoje
  1977 03 20 * 2010 06 29 * 2010 06 29*2013 06
 • Kun. Kastytis ŠULČIUS
  1978 08 27 * 2006 04 23
 • Kun. teol. lic. Oskaras Petras VOLSKIS dirba Oslo vyskupijoje
  1974 12 01 * 2002 08 25 * 2010 06 29 * 2013 08 05

Kiti

 • Kun. Audrius GIEDRAITISgydosi
  1971 04 06 * 1995 06 02 * 2010 05 03 * 2014 08 * 2015 04 14
 • Kun. Vitas KAKNEVIČIUSgydosi
 • Kun. Romualdas RAMAŠAUSKASsuspenduotas
  1960 09 29* 1986 06 01 * 2011 02 01
 • Kun. Domas PAULIKAS
  1976 02 08 * 2007 02 04
 • Kun. Petras PURLYS gydosi
  1955 04 16 * 1983 05 29 * 2008 05 26
 • Kun. Jonas STANKEVIČIUS gydosi
  1954 11 05 * 1980 06 01 * 1998 04 15 * 2015 04 14
 • Kun. Darius VARNELISsuspenduotas
  1982 04 29 * 2007 07 29 * 2008 06 22 *2013