į pirmą puslapį
Arkivyskupijos ganytojai ir jų padėjėjai

Kunigai

Duomenys atnaujinti 2016 09 28

Arkivyskupijos kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir institucijose

Kunigai, tarnaujantys tik bažnytinėse institucijose


Kunigai vienuoliai

Išvykę studijuoti

 • Kun. Andrius KONČIUS
 • 1984 04 19 * 2013 12 08* 2014 06 29
 • Kun. Gintaras BLUŽAS OFS
 • 1978 11 23 * 2004 04 24 * 2016 06

Kunigai, reziduojantys arkivyskupijoje

 • Kan. bažn. ir civil. t. dr., italų civ. t. dr., teol. lic. doc. Robertas PUKENIS (Panevėžio vyskupija)
  1955 07 23 * 1979 05 27* 2008 10 12

Kunigai už arkivyskupijos ribų

 • Kun. teol. lic. Audrius ARŠTIKAITIS Romos popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
  1978 02 27 * 2002 03 10 * 2013 08
 • Kun. jubil. teol. lic. Bronislovas GIMŽAUSKASMarijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1927 05 15 * 1955 12 18 * 2015 01 06
 • Kun. Vladas LUZGAUSKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1938 12 25 * 1978 05 28 * 2009 04 16
 • Kun. Vitas KAKNEVIČIUSVilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
  1961 12 01 * 1986 06 01 * 2015 10
 • Kun. Mindaugas SMETONISVilkaviškio vyskupijoje
  1964 09 04 * 2007 07 27 * 2016 05 20
 • Kun. Vytautas Kazimieras PESLIAKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1937 11 11 * 1963 04 10 * 2015 05 28
 • Kun. Romualdas RAMAŠAUSKAS
  1960 09 29* 1986 06 01 *
 • Kun. Jonas SURVILA Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1925 09 15 * 1950 09 24 * 2007 08 17
 • Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS dirba Kanadoje
  1977 03 20 * 2010 06 29 * 2013 06
 • Kun. Kastytis ŠULČIUS dirba Almatos vyskupijoje
  1978 08 27 * 2006 04 23 * 2012 10 01
 • Kun. teol. lic. Oskaras Petras VOLSKIS dirba Oslo vyskupijoje
  1974 12 01 * 2002 08 25 * 2013 08 05

Kiti

 • Kun. Petras PURLYS gydosi
  1955 04 16 * 1983 05 29 * 2008 05 26
 • Kun. Vincas KUDIRKA išleistas pašaukimo apsvarstyti
  1983 06 28 * 2009 02 01 * 2015 04 14
 • Kun. Kęstutis VILUTIS
  1958 09 20 * 1982 06 06 * 2016 09