į pirmą puslapį

Kunigai

Duomenys atnaujinti 2018 10 20

Arkivyskupijos kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir institucijose

 

Kunigai vienuoliai

Išvykę studijuoti

 • Kun. Gintaras BLUŽAS OFS
 • 1978 11 23 * 2004 04 24 * 2016 05 24

Kunigai, reziduojantys arkivyskupijoje

 • Kun. Mindaugas ALEKNA (Telšių vyskupija) Kėdainių Šv. Juozapo parapija
  1976 10 18* 2002 11 24* 2016 10 28
 • Kun. Abdel Francisco BARAHONA CORDÓN Neokatechumenato kelio misijos Ad gentes dvasinis asistentas Kauno arkivyskupijoje
 • Kun. Povilas Narijauskas (Vilniaus arkivyskupija) „Marijos radijo“ programų direktorius, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
  1974 03 02 * 2008 04 12* 2016 11 09
 • Kun. rel. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS (Telšių vyskupija) Kauno kunigų seminarijos rektorius, Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčia
  1980 04 23 * 2007 06 03 * 2018 06 19
 • Kun. Petras PICH (Opus Dei prelatūra)
  1962 03 10 * 1989 08 12 * 2002 12 30
 • Kan. bažn. ir civil. t. dr., italų civ. t. dr., teol. lic. doc. Robertas PUKENIS (Panevėžio vyskupija) Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
  1955 07 23 * 1979 05 27* 2008 10 12

Kunigai už arkivyskupijos ribų

 • Kun. teol. lic. Audrius ARŠTIKAITIS Romos popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
  1978 02 27 * 2002 03 10 * 2011 07 01 08
 • Kun. jubil. teol. lic. Bronislovas GIMŽAUSKASMarijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1927 05 15 * 1955 12 18 * 2015 01 06
 • Kun. Vladas LUZGAUSKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1938 12 25 * 1978 05 28 * 2009 04 16
 • Kun. Mindaugas SMETONISVilkaviškio vyskupijoje
  1964 09 04 * 2007 07 27 * 2016 05 20
 • Kun. Vytautas Kazimieras PESLIAKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1937 11 11 * 1963 04 10 * 2015 05 28
 • Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS dirba Kanadoje, Misisogos Lietuvos kankinių parapijos klebonas
  1977 03 20 * 2010 06 29 * 2017 09 17
  494 Isabella Avenue, Mississauga, Ontario, L5B 2G2
  tel. (+1) 905 277 4320, el. p.
 • Kun. Kastytis ŠULČIUS dirba Almatos vyskupijoje
  1978 08 27 * 2006 04 23 * 2012 10 01
 • Mons. Lionginas VAIČIULIONIS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1931 01 02 * 1958 03 23 * 2017 07 04
 • Kun. teol. lic. Oskaras Petras VOLSKIS dirba Oslo vyskupijoje
  1974 12 01 * 2002 08 25 * 2013 08 05

Kiti

 • Kun. Vytautas Simonas GUOGIS išleistas gydytis
  1946 09 13 * 1970 05 23 * 2016 08 22
 • Kun. Gintas RUMŠEVIČIUS išleistas gydytis
  1975 10 04 * 2000 12 17 * 2018 01 08
 • Kun. Petras PURLYS gydosi
  1955 04 16 * 1983 05 29 * 2008 05 26
 • Kun. teol. lic. Jonas STANKEVIČIUS išleistas gydytis
  1954 11 05 * 1980 06 01 * 2018 06 19
 • Kun. Kęstutis VILUTIS išleistas gydytis
  1958 09 20 * 1982 06 06 * 2016 08 29