į pirmą puslapį
Arkivyskupijos ganytojai ir jų padėjėjai

Kunigai

Duomenys atnaujinti 2013 09

Arkivyskupijos kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir institucijose

Kunigai, tarnaujantys tik bažnytinėse institucijose

Kunigai vienuoliai

Išvykę studijuoti

Kunigai, reziduojantys arkivyskupijoje

 • Rez. Algirdas AKELAITIS (Kaišiadorių vyskupija) /b>
  1977 02 15 * 2007 07 22* 2012 09 10
 • Kan. Robertas PUKENIS (Panevėžio vyskupija)
  1955 07 23 * 1979 05 27* 2008 10 12

Kunigai už arkivyskupijos ribų

 • Kun. teol. lic. Audrius ARŠTIKAITIS Romos popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
  1978 02 27 * 2002 03 10 * 2003 08 * 2011 07 01 * 2013 08
 • Kun. Viktoras BRUSOKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1935 05 16 * 1963 04 10 * 2009 04 07
 • Kun. Vladas LUZGAUSKAS Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1938 12 25 * 1978 05 28 * 2009 04 16
 • Kun. Jonas SURVILA Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
  1925 09 15 * 1950 09 24 * 2007 08 17
 • Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS dirba Kanadoje
  1977 03 20 * 2010 06 29 * 2010 06 29*2013 06
 • Kun. Kastytis ŠULČIUS dirba Almatos vyskupijoje
  1978 08 27 * 2006 04 23 * 2010 06 02 * 2011 06 * 2011 09
 • Kun. teol. lic. Oskaras Petras VOLSKIS dirba Oslo vyskupijoje
  1974 12 01 * 2002 08 25 * 2010 06 29 * 2013 08 05

Kiti

 • Kun. Vitas KAKNEVIČIUSgydosi
 • Kun. Romualdas RAMAŠAUSKASsuspenduotas
  1960 09 29* 1986 06 01 * 2011 02 01
 • Kun. Domas PAULIKAS
  1976 02 08 * 2007 02 04 *2009
 • Kun. Petras PURLYS gydosi
  1955 04 16 * 1983 05 29 * 2008 05 26
 • Kun. Darius VARNELISsuspenduotas
  1982 04 29 * 2007 07 29 * 2008 06 22 *2013