Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija

 Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčia
Panerių g. 72
48384 Kaunas
www.facebook.com
vilijampolesparapija.lt

Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima: Pirmadienis: 8.30–13.00 val. / 16.00–17.30 val.
Antradienis: 8.30–13.00 val. / 16.00–17.30 val.
Trečiadienis: 8.30–9.30 val. / 16.00–17. 30 val.
Ketvirtadienis: 8.30–13.00 val. / 16.00–17.30 val.
Penktadienis: 8.30–13.00 val. / 16.00–17.30 val.
Šeštadienis: 8.30–9.30 val. / 16.00–17.30 val.
Sekmadienis interesantai priimami po kiekvienų šv. Mišių.

Tel. (37) 36 23 45
El. p.

Aptarnaujama koplyčia
Lampėdžiuose, Gintaro g. 11, Kaunas

Dvasininkai

Klebonas – kun. Emilis VASILIAUSKAS
1977 07 09 * 2018 01 06 * 2018 08 20
Panerių g. 72, 48384 Kaunas
Mob. +370 602 46 094,

Vikaras – kun. relig. m. mgr. Eligijus ŽAKYS
1996 03 23 * 2022 12 10 * 2023 06 24
Panerių g. 72, 48384 Kaunas
Mob. +370 683 91 504, el. p.
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12, 13.30 val.
  Šiokiadieniais 8, 18 val.
  Šeštadieniais 8, 10, 18 val.
  Lampėdžių koplyčioje – paskutinį mėnesio penktadienį 15 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija
  Pirmaisiais penktadieniais 17–18 val.
  Ketvirtadieniais 16–18 val. 
 • Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.
 • Rožinio malda kiekvieną dieną pusę valandos prieš vakarines šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį šiokiadieniais 17.30 val. (prieš vakarines šv. Mišias), sekmadieniais – 11.30 val. (prieš sumą)
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį šiokiadieniais 17.30 val. (prieš vakarines šv. Mišias), sekmadieniais – 11.30 val. (prieš sumą)
 • Kryžiaus kelias einamas Gavėnios metu kiekvieną dieną 7.30 val. ir penktadieniais 17.30 val.
Atlaidai

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo Jokūbo – liepos 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 270.

Rytinė riba: Neries upe nuo Salių upeliuko iki Nemuno santakos.

Pietinė riba: Nemuno upe nuo santakos iki Lampėdžių šilo vakarinio krašto.

Vakarinė riba: Lampėdžių šilo vakarinis kraštas, Lampėdžio ežeru į šiaurės rytus iki Ežero g. (Raudondvario parapija). Ežero g., Raudondvario pl., iki įkalnės.

Šiaurės vakarinė riba: Šlaitu į rytus, Kalnų g. (abi pusės), Dangės g., (nr. 1–31 ir 2–18), toliau šlaitu su Šilainių parapija, Domeikavos parapija iki Salių upeliuko. Salių upeliuku iki Neries upės.

Kauno miesto gatvės: Aldonos g., J. K. Aleksų g., Algimanto g., Apvijų g., Ariogalos g., Atramos g., Aukuro g. Babtų g., Bajorų g., Bartuvos g., Batniavos g., Betygalos g., Bijūnų g., Brastos g., Dangės g. (nr..2–18 ir 1–31), Degtukų g., Dygūnų t., Demokratų g., Dovinės g., Dubysos g., rytinė pusė), Erdvilo g., Eržvilko g., Ežero g., A. Fromo-Gužučio g., Gargždų g., Gervių g., Gintaro g., Girulių g., Goštautų g., Griežlių t., Griniaus g., Inkaro g., Jovarų g., Juodaičių g., Juodkrantės g., Jurbarko g., Jūratės g., Jūros g., Jūžintų g., Kalnų g., Kaniūkų g., Kaniūkų I, II, III, IV g., Kąstyčio g., Kėdainių g.(nr. 1–21 ir 2 - 10)., Kelmės g., Kernavės g., Koklių g., A. Kriščiukaičio g., Kriūkų g., Kulautuvos g., Kulvos g., Kurapkų t., Kuršėnų g., Klaipėdos g., Kvėdarnos g., Lampėdžių g., Linkuvos g. (apačioje), Linkmenų g., Linksmoji g., Lopšelio g., M. Mažvydo g., Mėsininkų g., Meškauogių t, A.Miškinio g., Mokyklos g., Mūšos g., J.Naujalio g., Neries krantinės g., Neringos g., Nidos g., Pagėgių g., Panerių g., Patrimpo g., Pelenėlių t., Pelėžirnių t. (nr. 1–81 ir 2–42), Pikulo g., Pipirlapių t., Pirmūnų g., Platelių g., Plungės g., Radvilų Dvaro g., Ragučio g., Ramygalos g., Raudondvario pl., Raudondvario I, II, III, IV, V, VI, VII takas, Rausvės g., Riešės g., Romuvos g., Rūgštynių t., Sąjungos a., Seredžiaus g., Skaudvilės g., Skirgailos g., Skirmanto g., Skirsnemunės g., Snaigių g., Strėvos g., Spanguolių g., Spindulių g., Stanaičių g., A. Strazdo g., A. Stulginskio g., Stumbražolių t., Širdažolių t., Šešupės g., Šilalės g., Švyturio g., Tauragnų g., Tilžės g., Tekstilininkų g., Varnių g., Veliuonos g., Veršvos g., Vežėjų g., Vidurinė g., J.Vienožinskio g., Vilkijos g., Vytauto g., Vytenio g., Vyžuonos g., Zūbiškių g., Žagarės g., Žalčialunkių t., Žemaitkiemio g.

Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija ribojasi su Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Šventosios Dvasios (Šilainių), Raudondvario ir Domeikavos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau parapijos www):
 • Sumos choras, jaunimo choras, adoracijos grupė ir ministrantai ,
 • ruošimosi sakramentams užsiėmimai, tėvų ir krikštatėvių parengimo Krikštui užsiėmimai
 • Caritas, jaunimo grupelė „Alfa ir Omega“, šeimų grupė, Marijos legionas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Juozapo parapija
Adresas Panerių g. 72, Kaunas
Juridinio asmens kodas 191142957
Bankas Kauno arkivyskupijos kredito unija
A. s. LT305010800014000060

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Juozapo bažnyčia yra Vilijampolėje, Panerių g. 72. Tinkuoto mūro. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 134)

Šv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje pastatyta 1932 metais. Jos statytojas ir pirmasis Šv. Juozapo parapijos klebonas – kun. Juozapas Dagilis. Įkurtoje parapijoje veikė vaikų prieglauda, amatų mokykla, du vienuolių prižiūrimi vaikų darželiai. Medinė bažnyčia turėjo būti laikina, buvo parengtas didelės mūrinės bažnyčios projektas. Tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti šį projektą iki galo. Bažnyčia buvo įrengta mūriniame dviejų aukštų name. 1974 m. sovietinės valdžios atimtoje bažnyčios šventoriaus dalyje buvo pastatytas kino teatras.

Iki 1983 m. bažnyčios pirmame aukšte vykdavo pamaldos, o antrame aukšte įrengta klebonija su raštine ir gyvenamaisiais butais. Vilijampolei išsiplėtus ir pagausėjus gyventojų, parapija nebegalėjo patenkinti tikinčiųjų poreikių, todėl atsirado būtinybė bažnyčią padidinti. 1983 m. buvo atlikta didelė rekonstrukcija: panaikinti butai antrame aukšte, lubos pakeltos iki pastogės. Ant naujų gelžbetonio kolonų sumontuoti balkonai. Naujame mūriniame priestate įrengti erdvūs laiptai, kuriais patenkama į balkonus. Taip pat pastatytas naujas didysis altorius ir du šoniniai altoriai.

Nuo 1995 iki 1998 m. vyko bažnyčios remonto darbai. Rūsyje įrengtos papildomos patalpos Caritas veiklai, atnaujinta salė ir kambarys, skirtas vaikams bei jaunimui. 2001 m. prie bažnyčios pastatyta nedidelė klebonija.

2004 m. atlikta kita bažnyčios rekonstrukcija – ji padidinta į ilgį. Įrengta nauja katechezės klasė ir salė choristams. Pastatytas bažnyčios bokštas. Naujai rekonstruotas parapijos bažnyčios vidus ir išorė leidžia pajusti tikros bažnyčios sakralinę erdvę ir dvasią.

2010 m. bažnyčia vėl kapitališkai atnaujinta ir padidinta.