Alėjai  |  Ariogala  |  Betygala  |  Butkiškė  |  Girkalnis  |  Kalnujai  |  Lesčiai  |  Lyduvėnai  |  Milašaičiai  |  Paliepiai  |  Paupys  |  Raseiniai  |  Šiluva  |  Ugioniai  |  Viduklė  |  Vosiliškis  |  Žaiginys

Lesčių Dievo Apvaizdos parapija

 Lesčių Dievo Apvaizdos  bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia
Lesčiai
Ariogalos pšt.
60270 Raseinių r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Gintautas JANKAUSKAS (Ariogala)

 

Kviečiame į pamaldas
 Lesčių Dievo Apvaizdos  bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    II ir IV menėsio sekmadieniais 14 val.
    Kalėdų ir Velykų iškilmės 11 val.
Atlaidai

Šv. Ignaco Lojolos – liepos 31 d. 14 val. (keliama į paskutinį liepos sekmadienį)
Dievo Apvaizdos – antrasis spalio sekmadienis

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 3 d. dekretą Nr. 223.

Gyvenvietės ir kaimai: Lesčiai, Daukšai, Dratkalnis, Jučiai, Juodgiris, Kantrimas, Lesčiukai, Macenkiškiai, Molupiai., Paaluonė, Paaluonys, Paliūnė, Preikapė, Vincentava, Voskaičiai.

Lesčių Dievo Apvaizdos parapija ribojasi su Pernaravos, Josvainių, Čekiškės, Butkiškės ir Ariogalos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Choras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lesčių Dievo Apvaizdos parapija
Adresas Lesčių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.
Juridinio asmens kodas 291249860
Bankas „Swedbank", AB
A. s. LT607300010110734564

Apie bažnyčią ir parapiją
Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia yra Raseinių rajone, Lesčių kaime, atokiau nuo gyvenvietės, į pietryčius nuo Ariogalos, prie senojo Žemaičių plento. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 213)

Bažnyčios vidaus panorama (~2015 m.)

1789 metais dvarininkai Kotryna ir Ignacas Riomeriai padovanojo bažnyčiai 20 dešimtinių žemės (21, 85 ha), pastatydino Dievo Apvaizdos medinę bažnyčią ir išlaikė kunigą. 1826 m. jau veikė parapinė mokykla, įsteigta altarija. Bažnyčios fundatorių ir šiais laikais primena čia švenčiami jo šventojo globėjo Šv. Ignaco Lojolos atlaidai.  

Bažnyčia buvo Ariogalos, vienu metu ir Pernaravos filija. 1910 metais įrengtas Marijos Dangaus Karalienės didysis altorius bei šoniniai altoriai. 1923 m. įsteigta savarankiška parapija. Nors apylinkėse nemaža kaimų buvo sulenkėję, Lesčių bažnyčioje pamaldos vyko lietuviškai.

Lesčiuose daugiau kaip 30 metų klebonavo Juozas Underys (mirė 1953 m.). 1956–1961 m. čia dirbęs parapijos valdytojas kunigas, Sibiro tremtinys Antanas Ylius suremontavo bažnyčią, varpinę, uždengė naują stogą. Jo rūpesčiu bažnyčia suremontuota.

Parapija yra aptarnaujama Ariogalos parapijos kunigo.

Bažnyčia stovi atokiau nuo gyvenvietės, ant kalvos.  Ji liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su siaura apside, šonine zakristija ir bokšteliu ant kraigo. Šventoriaus tvora žema, mūrinė. Jame stovi medinė varpinė ir senos kapinės. Lesčių bažnyčioje yra išlikę religinio meno vertybių: paveikslas „Marija Karalienė“ (XVIII a.), Jėzaus Nukryžiuotojo medinės skulptūros (XIX a.).