Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija

 Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Nevėžio g. 42
Panevėžiuko k.
54288 Kauno r.

Klebonija
Nevėžio g. 44
Panevėžiuko k.
54288 Kauno r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas ZINKEVIČIUS (Babtai)

Kviečiame į pamaldas
 Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
Atlaidai

Šv. Joakimo – rugpjūčio 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 209.

Gyvenvietės ir kaimai: Panevėžiukas, Bajėnai, Bajėnai I, Cinkiškiai, Gailiakaimis, Gaižuvėlė, Kampai II, Kaniūkai, Karalgiris, Kilbisai, Krivėnai, Lazdynė, Puidinė, Vikūnai, Zacišius.

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija ribojasi su Vilkijos, Čekiškės, Josvainių, Labūnavos ir Babtų parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Parapijos choras
  • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Adresas Panevėžiuko k., Babtų sen., Kauno r. sav.
Juridinio asmens kodas 191245843
BankasSWEDBANK

A. s. LT037300010154293634

 

Apie bažnyčią ir parapiją
Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia yra Kauno r. šiaurėje, Panevėžiuko kaime, 2 km į šiaurės rytus nuo Kauno–Klaipėdos automagistralės, Nevėžio slėnio dešiniajame krante. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1747 m. Vėlyvojo baroko stiliaus, turi klasicizmo bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 152)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Retai pasitaikančio trikampio plano, vėlyvojo baroko stiliaus mūrinė Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia – vienintelis tokio tipo kultūros paveldo objektas Lietuvoje. Ją 1747 m. pastatė liaudies meistrai. Bažnyčios langų ir durų angos užbaigtos arkomis. XIX a. pristatyta zakristija. Kresna, jauki, mažai pakitusi per du šimtus metų bažnyčia stovi pakilioje vietoje, dominuoja miestelio kontūre ir yra iš tolo matoma. Nuo šiol ji praeivių akis trauks dar labiau – unikali Panevėžiuko bažnyčia švyti nauju stogu.

1747 m. mūrinę bažnyčią fundavo Panevėžiuko dvaro savininkas Simonas Sirutis. Kurį laiką bažnyčia buvo Josvainių parapijos filija, vėliau gavusi parapijos teises priklausė Kėdainių dekanatui. Dabar priklauso Kauno II dekanatui.

Bažnyčioje yra trys altoriai. Didžiajame altoriuje yra kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Bažnyčios varpas, nulietas 1639 metais, yra saugoma kultūros vertybė.

Panevėžiuko parapijoje tarnavo kun. Antanas Norvaiša (dingęs 1863 m. sukilimo metu). Šventoriuje palaidoti klebonai: kun. Jonas Savickas, kun. Ambraziejus Peštokas, kun. Kazimieras Kazakevičius.