Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija

 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Juodaičiai
74379 Jurbarko r.
Tel. (447) 44 155, el. p.

Dvasininkai

Administratorius –  kun. teol. dr. Oskaras Petras VOLSKIS (Kauno Kristaus Prisikėlimo)
1974 12 01 * 2002 08 24 * 2023 06 24

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 11.30 val.
  • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir po šv. Mišių
  • Švč. Sakramento adoracija 
  • Gegužinės pamaldos III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
  • Birželinės pamaldos III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
  • Rožinio malda spalio mėnesį III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
Atlaidai

Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 279.

Gyvenvietės ir kaimai: Juodaičiai, Akmeniškiai, Burbinė, Dabašinskai, Draustinė, Gausantiškiai, Griciai, Kelmickai, Kilupiai, Lucinava Mikalava, Mišiūnai, Mituva, Pagausantys I, Pagausantys II, Pakarklys, Pamituvys, Pavietava, Pociūnai, Raščiai, Skapiškiai, Skardinė, Tamošiai (dalis), Užringis, Zubrickai, Želmenai.

Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija ribojasi su Seredžiaus, Veliuonos, Stakių, Girkalnio, Milašaičių, Ariogalos ir Butkiškės parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Adresas Juodaičiai, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191249521
Bankas ŠIAULIŲ BANKAS
A. s. LT727183000005700499

Apie bažnyčią ir parapiją
Juodaičių Nukyržiuotojo Jėzaus bažnyčia yra Jurbarko rajono šiaurės rytuose, Juodaičių kaime,  prie Girkalnio-Seredžiaus kelio. Tinkuoto mūro(plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 212)
 

Juodaičiuose medinė koplyčia buvo pastatyta 1780 metais. Bažnyčia pastatyta 1862 metais, ir ji buvo Ariogalos parapijos filija. Yra žinoma, kad Juodaičius aptarnavęs kunigas Antanas Viršila 1863 metais buvo ištremtas į Sibirą. Bažnyčioje buvo suburtas choras.

Per Pirmajį pasaulinį karą bažnyčia sudegė. Tada maldos namai buvo įrengti klebonijoje. 1917 m. pastatyta laikina lentų bažnyčia. Apie 1930 metus buvo įsteigta parapija. Kunigo Jono Juodviršio rūpesčiu 1931 metais pastatyta mūrinė bažnyčia. Šią Nukryžiuotojo Jėzaus titulo bažnyčią 1934 metais konsekravo pal. vyskupas Teofilius Matulionis. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia buvo apgriauta

Bažnyčia neoklasicistinė, kryžminio plano, su masiniu fasado bokštu ir bokšteliu. Šventoriaus tvora mūrinė. Stovi medinė varpinė. Prie bažnyčios palaidotas 15 metų Juodaičiuose klebonavęs kunigas Pijus Žiugžda (1909–1989).