Čekiškės Švč. Trejybės parapija

 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
L. Markelio g. 1, Čekiškė
54273 Kauno r.
www. facebook.com

Aptarnaujama Krūvandų koplyčia

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Gintautas KABAŠINSKAS
1958 09 10 * 1986 06 01 * 2014 05 28
L. Markelio g. 1, 54273 Čekiškė, Kauno r., mob. +370 686 80 498
El. p.

Kviečiame į pamaldas
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10, 12 val.
  Pirmadieniais sutartu laiku
  Antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 18 val.
  Trečiadieniais 12 val.
  Šeštadieniais 12 val.
 • Šv. MIŠIOS Krūvandų koplyčioje
  I mėnesių sekmadieniais ir šventėmis 15 val.
 • Šv. MIŠIOS Paštuvos karmeličių vienuolyne
  sekmadieniais 17 val.
Atlaidai

Švenčiausiosios Trejybės – pirmasis sekmadienis po Sekminių
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 204.

Gyvenvietės ir kaimai: Čekiškė, Antkalniai, Aukštdvaris, Baravai, Besmerčiai, Dokeliai, Dokiai, Eikščiai, Gegužėnai, Gučkampis, Jotautai, Juškaičiai, Kairiai, Karalgiris (dalis esanti miške), Kilova, Krūvandai, Langakiai, Lebedžiai, Lelerviškiai, Liučiūnai, Mantigailiai, Mikniava, Padubysys (prie Gyvėvės), Palazduonys, Paprieniai, Pesliškės, Plikiai, Prienai, Purvaičiai, Radviliškiai, Raudonė, Severinava, Šlapučiai, Šoliai, Teklinava, Uždulinskiai, Vaičiuliškiai, Vencloviškiai, Vyžiausiai.

Čekiškės Švč. Trejybės parapija ribojasi su Vilkijos, Seredžiaus, Butkiškės, Lesčių, Josvainių ir Panevėžiuko parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • vaikų ir sužadėtinių katechezė
 • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Čekiškės Švč. Trejybės parapija
Adresas L. Markelio g. 1, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav.
Juridinio asmens kodas 191245277
Bankas LUMINOR 
A. s. LT97 4010 0510 0209 5887

Apie bažnyčią ir parapiją
Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia yra Kauno r. vakaruose, Čekiškės miestelyje, prie Beržtupio (Lašišos intako). Tinkuoto mūro. Pastatyta 1821 m., turi klasicizmo bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 212)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

1626 m. mūrinę bažnyčią pastatė ir 20 dešimtinių žemės dovanojo Čekiškės dvarininkas Jurgis Gedgaudas Mackevičius. 1799 m. rugpjūčio 13 d. bažnyčia sudegė, liko tik mūrinės sienos.

Jos vietoje klebono kun. Bonaventūros Miknevičiaus (jis yra parašęs giesmę apie Čekiškės bažnyčią) iniciatyva 1821 m. išmūryta ir pailginta dabartinė bažnyčia, pristatytas bokštas. 1805 m. prie bažnyčios buvo prieglauda. XIX a. (iki 1863 m.) veikė parapinė mokykla. Čekiškės vikaras Aleksandras Vytartas buvo sušaudytas už tai, kad bažnyčioje perskaitė 1863 m. sukilėlių atsišaukimą.

Bažnyčia 1935 m. buvo perstatyta. Ji turi klasicizmo bruožų, bazilikinė, su šoniniais priestatais ir bokštu. Vidus 3 navų. Didysis altorius pagamintas Gardine ir laivu atplukdytas iki Vilkijos (pastatytas 1806 m.). Didžiajame altoriuje įrengta iš ąžuolo drožtų skulptūrų grupė, vaizduojanti Kristaus nuėmimą nuo kryžiaus. Tai XVI a. pr. nežinomo vokiečių meistro kūrinys, neturintis analogų Lietuvoje. 1806 m. įrengta sakykla, 1819 m. pastatyta nauja zakristija. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su metalinių grotelių vartais. Jo kampe stovi mūrinė varpinė.

1996 m. šventoriuje pastatytas koplytstulpis Vasario 16-osios Akto signatarui prof. Pranui Dovydaičiui (1886–1942 m.) atminti jo gimimo šimtmečio proga.

2017 m. liepos 16 d. parapija šventė įsteigimo 400 m. jubiliejų.

2017 m. gruodžio 3 d. Čekiškės bažnyčioje atidengta atminimo lenta daugiau kaip prieš 100 metų šioje parapijoje dirbusiam (1913–1924) klebonui kunigui Petrui Strelčiūnui. Šv. Mišioms vadovavo ir atminimo lentą pašventino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Atminimo lentą Kauno r. mero Valerijaus Makūno iniciatyva pagamino skulptorius Stasys Žirgulis. Kun. P. Strelčiūnas buvo viena ryškiausių krašto asmenybių, lietuvybės, lietuviško rašto puoselėtojas. 1914 m. įvedė lietuvių kalbą pamaldose. Dalyvavo 1917 m. Vilniaus konferencijoje, rašė Čekiškės parapijos istoriją.

1663 m. vietos gyventojai savo lėšomis pasistatė medinę Krūvandų koplyčią, kuri yra Čekiškės parapijos teritorijoje. Prie koplyčios buvo įkurtos ir kaimo kapinės. Jos skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ sovietmečiu bandyta sunaikinti, tačiau drąsių vietos gyventojų dėka ji išsaugota, restauruota ir pastatyta Krūvandų kapinėse.

2018 m. rudenį Čekiškės parapijoje paminėta Krūvandų koplyčios įsteigimo 355 metų sukaktis.