Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija

Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
Balninkai
33303 Molėtų r.

Parapijos namai, raštinė ir klebonija
Alaušų g. 35
Balninkai
33303 Molėtų r.

Dvasininkai

Klebonaskun. Petras AVIŽIENIS (Kaišiadorių vyskupija)) 
1956 07 01*1988 05 29*2023 08 29
Mob. +370 686 44 776

Kviečiame į pamaldas
 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Pirmadieniais nėra
  Kitais šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį nuo 10.30 iki 12 val.
 • Gegužinės pamaldos po 17 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po 17 val. šv. Mišių
 • Rožinio malda po 17 val. šv. Mišių.
Atlaidai

Šv. vyskupo Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Lauryno – rugpjūčio 10 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 236.

Gyvenvietės ir kaimai: Balninkai, Aklušė, Antalaušiai, Antamakiai, Antanava, Antaplaštakis, Aparai, Armoniškiai, Austranija, Avižieniai, Balandžiai, Baruvka, Čereškos, Dapkūniškiai, Dapulšis, Dragaudžiai, Galai, Galubovka, Gėliogaliai, Juodpurviai, Juozapava, Kampai, Karališkiai, Kazliškiai, Kibildžiai, Kildiškiai, Krūmiškiai, Kuliabrida, Labeliai, Libertava, Linksmakalnis, Martnonys, Naujasodis, Navasiolka, Paąžuolė, Paąžuoliai, Pabaldonė, Pabarai, Paberžė, Pagojai, Pagrinda, Pakeršiai, Papiškiai, Paraisčiai, Perkaliai, Petrikiškiai, Pikietka, Plaštaka, Pusvaškiai, Raudoklė, Rūtėnai, Skerdimai, Ščiurys, Šileliai, Šimaičiai, Trakai, Traupis (dalis), Valiai, Vališkiai, Vanagai, Vanaginė, Varguliai, Vengriai, Verėjimai, Zapaška.

Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija ribojasi su Žemaitkiemio ir Kurklių parapijomis bei Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Sumos ir jaunimo chorai
 • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija
Adresas Alaušų g. 35, Balninkų mstl., Balninkų sen., Molėtų r. sav.
Juridinio asmens kodas 291254850
Bankas LUMINOR 
A. s. LT284010045500036842

Apie bažnyčią ir parapiją
Balnininkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia yra Molėtų r. rytuose, prie  Anykščių–Želvos kelio, mūrinė, pastatyta 1910 m., istoristinė, turi neogotikos, romantizmo architektūros bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 199)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.

Balninkuose jau XVI a. pr. buvo įsteigta parapija. Per XVII a. karus parapijos dokumentai buvo sunaikinti.

1647 m. Balninkų parapija pavesta kunigui Juozapui Lipnevičiui, tuometiniam Karmėlavos klebonui. 1655 m. Balninkus sunaikino įsiveržusi Maskvos kariuomenė, vėliau miestelį niokojo švedai. 1672 m. paskirtas kunigas Jedževskis čia rado medinę begriūvančią bažnytėlę su vienu altoriumi.

1708–1710 metais Balninkus nusiaubė maras. 1771 m. Juozapas Zybergas, Anykščių ir Balninkų seniūnas, pastatė naują bažnyčią. Paskirtas nuolatinis kunigas Tomas Polujanas aptvarkė bažnyčią. 1773 m. ji buvo pašventinta.

Klebonas Adomas Jusys su parapijiečiais 1908–1910 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Ją 1921 m. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius.

Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia turi neogotikos, romantizmo architektūros bruožų. Bažnyčios interjeras gotiškai suskliaustas ir padalytas į tris navas. Didžiajame altoriuje pastatytos trys statulos. Bažnyčioje yra XIX a.  skulptūra Nazarietis.