Vidiškių Švč. Trejybės parapija

 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
Ukmergės g.
Vidiškiai
20359 Ukmergės r.
El. p

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Laurynas GRIKIETIS
1982 12 24 * 2009 02 01 * 2015 04 14
Paupio g. 2, Vidiškiai, Ukmergės r. mob. +370 676 94 715

Kviečiame į pamaldas
 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val. Kovo–rugpjūčio mėn. – 13.30 val. su jaunimu.
  Šiokiadieniais 18 val. (arba sutartu metu)
  Šeštadieniais 11 val. (arba sutartu metu)
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos įprastu pamaldų metu.
 • Birželinės pamaldos įprastu pamaldų metu.
 • Rožinio malda spalio mėnesį prieš šv. Mišias.
Atlaidai

Švenčiausiosios Trejybės – sekmadienis po Sekminių
Šv. apaštalo Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 249.

Gyvenvietės ir kaimai: Vidiškiai, Armukšna, Aukštieji Svirnai, Ąžuolynė, Baraučizna, Domeikiai, Eimantiškis, Gaideliai, Genėtiniai, Giedraitiškiai, Girlaukiai, Gudeliai, Jakšiškis, Jasiuliškis, Juodmiškis, Kadrėnai, Kirveliškiai, Knitiškiai, Kopūstėliai, Kurklintiškiai, Kunigėliai, Laukagalys, Linksmakalnis, Liūneliai, Martiniškiai, Medinos, Mūšia, Naručiai, Naujasodis, Opaniškis, Pakalnė, Pakirnė, Pamernackai, Pijorai, Plytinė, Radiškis, Radiškis – Dobilinė, Radiškio dvr., Riaubinė, Selkava, Siesartis, Smiltynė, Strazdiškiai, Šleniai, Šobliškiai, Šventupė, Trakiniai, Užubaliai, Vidiškiai k., Zujai.

Vidiškių Švč. Trejybės parapija ribojasi su Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Taujėnų, Kavarsko, Žemaitkiemio ir Lyduokių parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vidiškių Švč. Trejybės parapija
Adresas Vidiškių vs., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav.
Juridinio asmens kodas 191256291
Bankas ...
A. s. ...

Apie bažnyčią ir parapiją
Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia yra Ukmergės r., Vidiškių miestelyje, prie Ukmergės–Anykščių kelio. Pastatyta 1856 m. Tinkuoto mūro, neoklasicistinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 205)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Pirmoji bažnyčia Vidiškiuose jau stovėjo XVI a. antrojoje pusėje. Jos atsiradimas sietinas su bajorų Vidiškių gimine, kai miestelis kūrėsi dvaro žemėje. Medinė Vidiškių bažnyčia buvo pastatyta 1664 m. 1754 m. pastatyta jau trečioji. Bažnyčia sudegė. XVIII a. pabaigoje čia veikė parapinė mokykla.

1844 m. aplink laikiną bažnyčią pradėta statyti mūrinė, tačiau jai pritrūkta lėšų. 1853 m. ji buvo baigta. 1856 m. buvo įkurta parapija. Tai pačiais metais bažnyčią pašventino vyskupas Motiejus Valančius.

Bažnyčia neoklasicistinė, su lėkštu stogu ir bokšteliu. Viduje 3 navos, yra trys altoriai. Ištapyta šventųjų figūromis (dail. V. Čižauskas). Šventoriaus tvora mūrinė, stovi žema mūrinė varpinė.