Jurbarko Švč. Trejybės parapija

 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia. ... fotografija
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
M. Valančiaus g. 1
74120 Jurbarkas Tel. (447) 54 870
El. p.
jurbarkoparapija.lt

Parapijos namai
M. Valančiaus g. 3
74120 Jurbarkas
Tel. (447) 54 870
El. p.

Raštinė (parapijos namuose)
Raštinėje budima:
Sekmadieniais 8–14 val. ir 18 val.
Šiokiadieniais 9–11 val. ir 17–18 val.
Šeštadieniais 10–12 val. ir 17–19 val.
Būtinu atveju prašome kreiptis bet kuriuo metu tel. (8 447) 54 970

Dvasininkai

Klebonas  – kun. dek. teol. lic. Darius AUGLYS
1979 10 22 * 2005 04 03 * 2015 04 14
Valančiaus g. 3, Jurbarkas, mob. +370 685 86 478, el. p.

Rezidentas (vikaro teisėmis ir pareigomis su teise laiminti santuokas) – kun. Norbertas MARTINKUS
1976 08 21 * 2000 12 17 * 2023 12 01
mob. +307 601 64 444,

Kviečiame į pamaldas
 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia. ... fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12 val.
  Šiokiadieniais 8, 18 val.
  Šeštadieniais 11, 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių penktadieniais 15–18 val.;
  pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 11–12 val.
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
 • Rožinio malda kiekvieną dieną 17.30 val.;
  spalio mėnesį šiokiadieniais – 17.30 val., sekmadieniais 9.30 val.
 • Gavėnios metu penktadieniais Kryžiaus kelias penktadieniais 17.30 val.
Atlaidai

Švenčiausiosios Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliama į sekmadienį po Žolinės).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 280.

Miestas: Jurbarkas.

Gyvenvietės ir kaimai: Antakalniai, Dainiai I, Dainiai II, Gedžiai, Giedriai, Greičiai, Jokymiškiai, Jurbarkai, Kalnėnai, Klišiai, Kuturiai, Lemantiškiai, Lukšiai, Meškininkai, Naujasodžiai, Palėkiai, Pašventys, Rauktiškiai, Rukšniai, Saukai, Smukučiai, Vajotai, Vanagynė, Žirniškiai.

Jurbarko Švč. Trejybės parapija ribojasi su Skirsnemunės, Girdžių ir Vertimų parapijomis bei Telšių ir Vilkaviškio vyskupijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • Sumos ir vaikų-šeimų chorai, ministrantai
 • Caritas
 • Jurbarko dekanato šeimos centras
 • Jurbarko dekanato jaunimo centras
 • Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos skyrius
 • Marijos legionas,
 • Rožinio draugija
 • Krikščioniškos kelionės grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Jurbarko Švč. Trejybės parapija
Adresas M. Valančiaus g. 1, Jurbarkas
Juridinio asmens kodas 290906680
Bankas AB ŠIAULIŲ BANKAS
A. s. LT427181300001700941

Apie bažnyčią ir parapiją
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia yra Jurbarke, Valančiaus g. 1. Plytų mūro. Pastatyta 1907 metais. Neogotikinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 169)

Pirmoji bažnyčia Jurbarke vyskupo Mikalojaus Dziergavyčiaus rūpesčiu pastatyta 1430 metais, bet parapija įsteigta nebuvo. Seniausios žinios apie tai – vyskupo Motiejaus Valančiaus 1848 m. išleistoje „Žemaičių vyskupystėje“.

Parapija Jurbarke įsteigta 1502 metais. Karalienė Bona įpareigojo vietininką Joną Kuncevyčių pastatyti naują bažnyčią. Jai paskyrė 6,5 valakus žemės. Prie bažnyčios iškilo ir klebonija. Pirmasis klebonas – kun. Martynas Hermanavyčius įsteigė Jurbarke mokyklą (1557 m.). Šią medinę bažnyčią dukart suniokojo gaisrai. Bažnyčia atstatyta 1655 metais, dar kartą buvo atstatyta po gaisro 1741 m.

Dabartinė mūrinė bažnyčia (tuomet klebonas buvo kun. Kazimieras Marcinkevičius) buvo statoma 1901–1907 metais. 1907 m. spalio 14 d. ją pašventino vyskupas Mečislovas Paliulionis. Bažnyčiai suteiktas Švč. Trejybės titulas. Bokšte įkeltas JAV lietuvių padovanotas didysis varpas.

1940 metais per didelį gaisrą Jurbarko mieste sudegė bažnyčios bokštų viršutinės smailės, išdegė vidus. Per metus bažnyčia buvo atstatyta ( tačiau bokštai buvo atstatyti ir pašventinti tik 1993 metais).

Bažnyčia dvibokštė, kryžminio plano. Jos vidų puošia vietos menininkų darbai: paveikslai, medžio dirbiniai, skulptūros. Didžiajame altoriuje yra žinomo lietuvių skulptoriaus Vinco Grybo sukurtos šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus statulos ir kryžius su Nukryžiuotoju.

Bažnyčios šventorių puošia Gerojo Ganytojo statula bei kryžius Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui atminti. 2007 m. minėtas bažnyčios pastatymo šimtmetis.

Apie Jurbarko bažnyčioje dirbusius uolius ganytojus – klebonus ir vikarus išsamiau skaityti  parapijos interneto svetainėje >>.