Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapija

 Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia. Fotografija iš parapijos archyvo
Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia
V. Krėvės pr. 95A
50369 Kaunas
www.dainavosparapija.lt

 


Raštinė, parapijos namai ir šarvojimo salės
(tame pačiame pastate su bažnyčia)
Tel. / faks. (37) 31 15 17
El. p.
Darbo laikas darbo dienomis 8.30–13.00 ir 14.00–17.30 val.

Dvasininkai

Klebonas – mons. Kęstutis GRABAUSKAS
1960 10 25 * 1991 09 22 * 2015 04 14
V. Krėvės pr. 95A, 50369 Kaunas, mob.+370 655 36 218

Vikaras – kun. teol. mgr. Vitas KAKNEVIČIUS
1960 12 01 * 1986 06 01 * 2018 07 12
V. Krėvės pr. 95a, 50369 Kaunas, mob. +370 643 1 7870,

Diakonas – Arūnas KUČIKAS
1963 05 10* 2023 06 17
mob. +370 687 25 373,

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 9 , 10.30, 12, 13 val. (rugsėjo – gegužės mėn.) – katechetinės šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Pirmajai Komunijai, ir jų tėvams.
  Šiokiadieniais 9 ir 18 val.
  Šeštadieniais 9, 10 ir 18 val.
 • Šv. Jono Pauliaus II paminėjimas kiekvieno mėnesio 22 dieną 12 val.
 • Švč. Sakramento adoracija vyksta kas antrą mėnesio ketvirtadienį 9–18 val.
 • Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias.
 • Rožinio malda spalio mėnesį pirmadieniais – šeštadieniais 17.30 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį pirmadieniais – šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija giedama 10.30 val. šv. Mišių metu.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį pirmadieniais – šeštadieniais po 18 val. šv. Mišių, sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių.
Atlaidai

Gerojo Ganytojo – IV Velykų sekmadienis
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 269.

Rytinė riba: Ateities plento vakarinė pusė nuo greitkelio Kaunas–Vilnius iki Biruliškių gatvės.

Pietinė riba: Biruliškių gatvės rytinė pusė, Elektrėnų gatvės šiaurinė pusė, Pramonės prospekto vakarinė pusė iki Draugystės gatvės, Draugystės gatvė iki žiedo.

Vakarinė riba: Nuo žiedo, Kovo 11-osios gatvės šiaurrytinė pusė iki Savanorių prospekto. Savanorių prospekto pietrytinė pusė iki greitkelio Klaipėda–Vilnius.

Šiaurinė riba: Nuo greitkelio viaduko Vilniaus link iki Ateities plento (Palemono viaduko).

Kauno miesto gatvės: Alaušo g., Ateities pl. (nuo greitkelio viaduko pietvakarinės pusės neporiniai nr. 23–79) iki Biruliškių g., Biruliškių g. (rytinė pusė, poriniai nr.), Draugystės g.(nr. 1–9 ), Dubingių g., Elektrėnų g. (šiaurinė pusė, neporiniai nr.), Garažų g., Kovo 11 -osios g. (nr. 74–132 ), V. Krėvės pr. (nr. 53–125 ir 46–104), Pramonės pr. (nr. 20–46 ir 29–103), Partizanų g. (nr. 58–232 ir 33–129), Sartų g., Savanorių pr. (nr. 352–406), K. Šakenio g., Taikos pr. (nr. 82–120 ir 93–151), J.Tonkūno g.

Gerojo Ganytojo parapija ribojasi su Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono), Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų), Šv. Antano Paduviečio (Naujamiesčio), Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) ir Karmėlavos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • Senjorų, votyvos, sumos chorai, jaunimo ansamblis, ministrantai
 • Pairengimo Pirmajai Šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams
 • Caritas, Parapijos informacinio leidinio redkolegija, Tikybos mokytojų metodinis centras, šeimų ir jaunimo susitikimai
 • Priėmusių Pirmąją Komuniją vaikų būrelis, Šv. Rašto studijų grupė
 • Gyvojo Rožinio grupė, Marijos legionas, Pranciškonų pasauliečių bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Gerojo Ganytojo parapija
Adresas V. Krėvės pr. 95A, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192073866
Bankas Kauno arkivyskupijos kredito unija
A. s. LT535010800014000616

Apie bažnyčią ir parapiją
Gerojo Ganytojo bažnyčios pastato stilius modernistinis, bažnyčios altorius ir presbiterija – iš itališko baltojo carrara marmuro. Projekte yra numatytas vitražas. Bažnyčios pastato, altoriaus ir interjero architektas – Algimantas Kančas.

Kauno Gerojo Ganytojo parapija įsteigta 1998 m. balandžio 28 dieną Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu. 1998 m. gegužės 1 dieną parapijos klebonu paskirtas kun. Jonas Stankevičius.

Pradžioje, neturint savų patalpų, buvo naudojamasi Dainavos vidurinės mokyklos aktų sale, kur sekmadieniais buvo aukojamos šv. Mišios. 1999 m. kovo mėnesį Kauno miesto architektūrinė urbanistinė taryba ir Kauno arkivyskupijos Bažnytinio meno komisija pritarė architekto Algimanto Kančo pasiūlytam bažnyčios projektui.

1999 m. liepos mėnesį pradėta koplyčios statyba. Rugpjūčio 13 dieną Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius ant įrengtų koplyčios pamatų aukojo šv. Mišias ir pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Rugsėjo mėnesį įrengta laikina koplyčia ir raštinė. Nuo to laiko šv. Mišios joje buvo pradėtos aukoti kasdien, teikiami sakramentai.

2001 m. birželio 25 dieną Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, dalyvaujant kunigams ir tikintiesiems, pašventino naujai pastatytą koplyčią. 2002 metais toliau tęsiamas pastatytos koplyčios įrengimas. 2003 m. rudenį buvo galutinai įrengtos pagalbinės patalpos, skirtos parapijos sielovadai: katechezės kabinetas, patalpos jaunimui, choristams ir kitoms reikmėms. 2004 metais pakloti bažnyčios pamatai. 2005 metais pradėti bažnyčios sienų mūro darbai, pastatytos administracinės ir sielovadai skirtos patalpos. 2006 metais tęsiami bažnyčios sienų mūro darbai.

2007 metais baigti visi mūro darbai, uždengtas stogas, įrengtos naujos administracinės patalpos, sielovados centras. 2007 metų rugpjūčio 14 dieną, Žolinės išvakarėse, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvaujant kunigams ir tikintiesiems, pašventino šias patalpas ir kryžių, kuris buvo iškeltas virš pastatytos bažnyčios. 2008 m. ištinkuotas bažnyčios vidus, sudėti langai, durys, įrengtas grindinis šildymas.

 Pal. Jono Pauliaus relikvija Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Fotografija iš parapijos archyvo

2008 m. birželio 22 d. buvo iškilmingai švenčiamas parapijos 10-ties metų įsteigimo jubiliejus. Į pastatytą parapijos bažnyčią buvo iškilmingai įnešta stebuklingojo Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveikslo kopija.

2009 m. balandžio 30 d. – gegužės 3 d. parapijoje vyko evangelizacinė šventė, skirta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejui paminėti. Bažnyčia bei altorius konsekruoti gegužės 3 d. sekmadienį švenčiant Gerojo Ganytojo atlaidus ir minint Motinos dieną.

2012 m. balandžio 15 d. parapijos bažnyčioje buvo pašventintas relikvijorius, kuriame saugoma šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Ją parapijai padovanojo Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Stanisławas Dziwiszas. Tai pirmasis toks relikvijorius Lietuvoje.

Kiekvieno mėnesio 22-ąją parapijoje švenčiama Šv. Jono Pauliaus II diena.