Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapija

 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Tvenkinių g. 7A
Raudonė
74442 Jurbarko r.

Klebonija
Tvenkinių g. 7
Raudonė
74442 Jurbarko r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Šarūnas LESKAUSKAS (Veliuona)
mob. +370 611 46 049; el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 10 val.
  • Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 9.15 val.
Atlaidai

Švenčiausios Jėzaus Širdies – balandžio 23 d. (keliama į trečiąjį sekmadienį po Sekminių)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 285.

Gyvenvietės ir kaimai: Raudonė, Andriušiūnai, Balandžiai, Bartininkai, Bartiškiai, Dubinskiai, Kaniūkai (dalis), Klapatinė, Kybartai, Milkūniškė, Pjauniai, Pupkaimis, Raudonė-Gudelaukis, Raudonėnai, Sausgiriai.

Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapija ribojasi su Veliuonos, Stakių ir Skirsnemunės parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
  • Caritas, vadovė – Albina Adomaitienė, tel. (447) 45 368

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapija
Adresas Raudonė, Jurbarko r. , Bažnyčios g. 1
Juridinio asmens kodas 191250648
Bankas Jurbarko kredito unija, LT25 5013 3000 1400 1285

Apie bažnyčią ir parapiją
Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia yra Jurbarko rajone, Raudonės miestelyje, Raudonės kairiajame krante. Tinkuoto mūro (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 213 )

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Raudonės koplyčia minima 1636 m.. Manoma, kad ji XVIII a. pradžioje sunyko.

Apie 1930 m. Raudonės dvaro savininkas būsimai bažnyčiai ir klebonijai dovanojo 0,5 ha žemės ir du mūrinius namus. 1931–1932 m. kunigo Antano Syraus iniciatyva namas pritaikytas bažnyčiai, pristatytas bokštas. 1932 metais buvo įsteigta parapija.  Jau tais metais bažnyčioje buvo pakrikštyti septyni kūdikiai, o 1933 m. krikštų buvę 83. 1934 m. pal. vyskupas Teofilius Matulionis čia suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik 350 jaunuolių. 1933 m. čia palaiminta vienuolika santuokų. 1940 m. užregistruoti 2167 parapijiečiai.

Vykstant karui klebonas kun. A. Syrus buvo apšauktas tėvynės priešu, suimtas ir nuteistas ilgiems metams kalėti. Kai 1970 m. jis mirė, valdžia neleido jo laidoti šventoriuje, todėl palaidotas kapinėse. Atgimimo metais kunigas perlaidotas šventoriuje.

Apie 1954 m., klebonaujant kun. Steponui Pilkai, bažnyčioje padarytas remontas.

Artėjant parapijos 75-mečiui, nauja tvora aptvertas šventorius, jame pastatyta medinė Angelo skulptūra (aut. Romas Žarys), 2008 metais bažnyčia vėl atnaujinta. Ji yra stačiakampio plano, žema, su masyviu bokštu.