į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezės tarnyba

Raštinė
Papilio g. 5 (II aukštas)
44275 Kaunas
Tel. (37) 32 25 83
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/kaskt

Visi susitikimai vyksta tame pačiame pastate
Papilio g. 5 (III a.)
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje

Sužadėtinių katechezės programos koordinatorius – mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. 8 685 36 487

Suaugusiųjų katechumenato programos vadovas – dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS
Dvasinis asistentas – kun. teol lic. Evaldas VITULSKIS, Kauno arkikatedros administratorius
Bendradarbiai:  Alvydas RAKAUSKAS, Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ, mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, psichologė Zita VASILIAUSKAITĖ, mgr. Ramunė OBELENIENĖ, Dainius Ušackas, kun. Artūras KAZLAUSKAS, kun. Andrius KONČIUS.

Jaunimo katechezės programos vadovai:
   ses. Liucija GRYBAITĖ FMA, mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. 8 685 36 487

AKTUALIJOS

SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Katechumenų rekolekcijos

PROGRAMOS

Sužadėtinių katechezės programa

Programą sudaro 12 susitikimų itin svarbiomis krikščioniško gyvenimo temomis:

 • Tikėjimo kelionė. Aš ir Kristus
 • Bažnyčia ir jos misija
 • Sakramentų prasmė ir aktualumas
 • Psichologinė darna šeimoje
 • Bendravimo ypatumai šeimoje
 • Krikščioniškas požiūris į lytiškumą
 • Natūralus šeimos planavimas
 • Išpažintis
 • Eucharistijos slėpinys
 • Santuokos sakramentas
 • Šeima – namų bažnyčia
 • Malda ir šventumas

Susitikimai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais 18.00–19.30 val. Registracija nuo 17 val. II a. fojė. Rugpjūčio mėn. atostogaujame.

Kviečiame dalyvauti:

 • besirengiančius santuokai sužadėtinius (dalyviai registruojami, išduodami baigimo pažymėjimai),
 • besirengiančių Krikštui vaikų tėvus ir krikštatėvius, kurie turi visus įkrikščioninimo sakramentus (Krikštą, Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą),
 • pageidaujančius geriau pažinti Bažnyčios mokymą apie krikščionišką Santuoką visus geros valios žmones,
 • teologijos studentus, seminaristus ir besirengiančius šeimų pastoracijai.

Sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, kviečiame lankyti rudens, žiemos ir vasaros programas, specialiai skirtas sužadėtiniams.

Informacija dėl registracijos į rengimosi programas mob. 8 630 963 65 pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12–17 val.

Suaugusiųjų katechumenatas

Katechumenatas – oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas – pradėti ją keliauti.

Programa trunka maždaug 9 mėnesius, ji prasideda rugsėjo viduryje ir baigiasi po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 19–20.30 val.

Kviečiame dalyvauti:

 • suaugusiuosius, besirengiančius Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir Santuokai,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • jaunas šeimas, išsiskyrusius, našlius etc.,
 • netikinčius ir nusivylusiuosius gyvenimu,
 • kunigus, vienuolius, seminaristus, studentus ir pastoracijos darbininkus.

Jaunimo katechezės programa

Susitikimai vyksta nuo spalio mėnesio iki Sekminių kiekvieną antradienį 17–18.30 val.

Kviečiame dalyvauti jaunuolius nuo 13–19 metų:

 • norinčius pasirengti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • netikinčius ir ieškančius gyvenimo prasmės.

Apie SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖS TARNYBĄ

Evangelizacinio pobūdžio susitikimai su jaunavedžiais ir suaugusiais katechumenais prasidėjo 1994 m. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Tokių susitikimų iniciatorius buvo tuometinis bažnyčios rektorius kun. br. Astijus Kungys OFM. Nuo 1997-ųjų iki 2009 m. vidurio susitikimai vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. 2002 m. buvo pradėtos Suaugusiųjų katechumenato ir jaunimo katechezės programos. 2009 m. rudenį tarnyba įsikūrė Papilio g. 5.

Vidutiniškai per metus Sužadėtinių katechezės programoje dalyvauja apie 1000 žmonių, dauguma kauniečiai. Suaugusiųjų katechumenato programoje vidutiniškai dalyvauja apie 70 žmonių, jaunimo katechezės užsiėmimuose – 30 jaunuolių iki 19 metų.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2017 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2011 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2008 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2007 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2006 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2005 m. ataskaita | DOC