į pirmą puslapį

„Atgaivink“ istorija Lietuvoje

Programa pradėta 1972 metais. Joje dalyvauja įvairių miestų ir kaimų parapijos, daugelio tautų bei kultūrų ir skirtingo tikėjimo sąmoningumo žmonės. Programa paplitusi beveik visuose žemynuose.

1997 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pritarimu programos pradininkai, tarpininkaujami ses. Ignės Marijošiūtės, atvyko į Lietuvą. Susipažinimo susitikimas įvyko Kaune. Jame dalyvavo 3 vyskupai ir 60 kunigų iš visų Lietuvos vyskupijų. Susitikime dalyvavę hierarchai bei kunigai, atsižvelgdami į Lietuvos parapijų padėtį bei būtinybę ugdyti suaugusiųjų tikėjimo sąmoningumą, pritarė ATGAIVINK programai. Kauno arkivyskupas leido naudotis Jaunimo centro patalpomis (Vilniaus g. 7).

1998-taisiais programą vykdyti pradėjo pirmosios parapijos. Atsiliepiant į nuolatinio mokymo parapijose ir darbo su žmonėmis poreikį 2000 metų sausį Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus pritarimu buvo duotos patalpos „Atgaivink“ būstinei (Kaunas, Papilio g. 5), 2006 metų žiemą programos raštinė perkelta į Kauno arkivyskupijos kuriją (Rotušės a. 14 a.). „Atgaivink“ veiklą koordinuoja ir rūpinasi finansine parama s. Ignė Marijošiūtė. Parapijas lanko, rūpinasi mokomąja medžiaga, jos leidimu, parengimu pastoviai dirbanti administratorė Vaida Spangelevičiūtė. Kadangi „Atgaivink“ programa vyksta visoje Lietuvoje, nei vienas vyskupas nėra įsipareigojęs nuolat finansiškai remti šios programos, ji išsilaiko iš projektų, parapijų bei pavienių asmenų aukų.

Šiuo metu 2,5 metų programą yra baigę ar tęsia 81 parapija visoje Lietuvoje. Jau kreipėsi 4 parapijos, kurios pirmąją „Atgaivink“ dalį, t. y. 2,5 metų programą, norėtų pradėti 2011 metų rudenį; Vyskupų pasiūlymu ruošiamės apsilankyti visose Kauno miesto bei centrinėse dekanatų parapijose su „Atgaivink“ bei „Kodėl vadinamės katalikais?“ programų pristatymais; Toks pristatymas 2010 pavasarį jau įvyko Kauno kunigų ugdymo konferencijoje bei Dekanų tarybos posėdyje.

19 parapijų jau pradėjo ir vykdo naują programos etapą iš serijos „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais“ pirmąją dalį „Mūsų tikėjimo išpažinimas“.10 parapijų jau pradėjo arba baigė antrąją dalį – „Sakramentai“, 4 parapijos šį rudenį pradėjo trečiąją dalį – „Gyvenimas Kristuje. Keliauti su Dievu“.