į pirmą puslapį
Temos

Šventų Mišių Visuotinė malda

 

Visuotinėje, arba tikinčiųjų, maldoje žmonės tam tikru būdu atsiliepia į Dievo žodį, kurį jie su tikėjimu priėmė, ir, vykdydami savosios Krikšto kunigystės pareigas, siunčia Dievui maldas už visų išganymą. Ši malda paprastai turėtų būti kiekvienose Mišiose su žmonėmis. Joje reikia melstis už šventąją Bažnyčią, už valstybių vadovus, už įvairių vargų ištiktuosius ir už visus žmones bei viso pasaulio gerovę. (RM3, 69)

Visuotines maldas sekmadienio šv. Mišioms bei kitoms iškilmėms rengia Kauno arkikatedros bazilikos ceremonijarijus kunigas Artūras KAZLAUSKAS Obl. OSB.

2023–2024 liturginiai metai

LIEPA

BIRŽELIS

GEGUŽĖ

BALANDIS

KOVAS

VASARIS

SAUSIS

GRUODIS

KITI PARUOŠTUKAI

Tautos šventėms doc I PDF 

Prakartėlės palaiminimas (PA, p. 310) | PDF

APIE VISUOTINĖS MALDOS INTENCIJAS

Visuotinės maldos intencijų eilė turėtų būti tokia:
a) už Bažnyčios reikalus,
b) už valstybių vadovus ir viso pasaulio gerovę,
c) už visokių vargų ištiktuosius,
d) už vietos bendruomenę.
Tačiau specialiose pamaldose, kaip Sutvirtinimo, Santuokos, laidotuvių progomis, intencijų eilė gali būti labiau pritaikyta tam atvejui.

RM3, 70

BENDROSIOS VISUOTINĖS MALDOS

Bendroji kankinių minėjimams I | doc | PDF

Bendroji kankinių minėjimams II | doc | PDF