į pirmą puslapį

Iškilios asmenybės

 • Dievo tarnaitė Adelė DIRSYTĖ (1909–1955)
  Beatifikacijos, arba kankinystės deklaravimo, byla pradėta 2000 m.
 • Dievo tarnaitė Elena SPIRGEVIČIŪTĖ (1924–1944)
  Beatifikacijos, arba kankinystės deklaravimo, byla (pirmoji Kauno arkivyskupijos istorijoje) pradėta 2000 m.
 • XX a. tikėjimo liudytojai
  Kun. Benediktas ANDRIUŠKA SJ, Baltramiejus AUGLYS, kun. Petras AUGLYS, kun. Jonas BURNEIKA, kun. Severinas BUTEIKIS, Adelė DIRSYTĖ, prof. dr. Pranas DOVYDAITIS, kun. Virgilijus JAUGELIS, Petras KAIRYS, Petras PAULAITIS, Elena SPIRGEVIČIŪTĖ, kun. Juozapas USONIS, kun. Boleslavas VĖGĖLĖ, kun. Pranciškus VITKEVIČIUS.
 • Arkivyskupas Juozapas Jonas SKVIRECKAS (1873–1959)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 1926 m. Nuo 1944 m. – ordinaras impedito, sukliudžius toliau atlikti ganytojiškas pareigas Lietuvoje
 • Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS (1920–2000)
  Kauno arkivyskupas metropolitas 1989–1995 m.