į pirmą puslapį

Leidiniai, leidyklos, žiniasklaida

„ARTUMA“, VšĮ Caritas leidykla „Artuma“
Steigėjas – Lietuvos Caritas. Nuo 1989 m. leidžia katalikišką mėnraštį šeimai „Artuma“ (iki 1997 m. – „Caritas“); taip pat leidžia knygų bei įvairios literatūros, daugiausia familistikos, gyvybės kultūros puoselėjimo temomis.
Rotušės a. 23
44279 Kaunas
Tel./faks. (37) 20 96 83, mob. 8 673 133 03
El. p.
www.artuma.lt

Direktorius ir vyriausiasis redaktorius – diak. Darius CHMIELIAUSKAS
„Bažnyčios žinios“, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Informacijos centras (LKBIC)
Steigėjas – Lietuvos Vyskupų Konferencija. LKBIC įsteigtas 1996 m. Kartą per mėnesį leidžia „Bažnyčios žinias“ – oficialų Katalikų Bažnyčios Lietuvoje informacinį biuletenį.
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 32 38 53
El. p.
www.baznycioszinios.lt

LKBIC redakcinės komisijos pirmininkas – l. e. p. kun. Kęstutis SMILGEVIČIUS
Vyriausiasis redaktorius – Gediminas ŽUKAS
„SOTER“
Religijos mokslo žurnalas. Per metus išleidžiami 4 numeriai. Atkurtas 1999 m. Leidėjas – Katalikų teologijos fakultetas VDU.
Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Tel. (37) 32 24 06, tel./faks. (37) 32 34 77
El. p.
biblioteka.vdu.lt

Redakcinės kolegijos pirmininkas – kun. prof. dr. Andrius NARBEKOVAS
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Birutė OBELENIENĖ

„Tėvo Pijaus balsas“
Pranciškonų kapucinų dvasingumo žurnalas, leidžiamas keletą kartų per metus. Įsteigtas 2004 m. Steigėjas – Mažesnieji broliai kapucinai. Leidėjas – Mažesnieji broliai kapucinai ir asociacija „Petrašiūnų gailestingumo namai“.
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
Mob. 8 677 52 634
El. p.
www.petrasiunuparapija.lt

Redaktorius – kun. Vincentas TAMOŠAUSKAS OFM Cap.
„ŽODIS tarp mūsų“, VšĮ „Gyvieji akmenėliai“
Steigėjas – Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Įsteigta 1998 m. „ŽODIS tarp mūsų“ – kasdienės liturginių skaitinių meditacijos. Leidžia VšĮ „Gyvieji akmenėliai“ , taip pat rengiantys ir platinantys kitą krikščionišką literatūrą.
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (37) 32 31 96
El. p. ,
www.zodistarpmusu.lt

VšĮ direktorė – Dalė ŠMERAUSKAITĖ
Redaktorė – Asta PETRAITYTĖ
„XXI amžius“, VšĮ „Naujasis amžius“
Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis. Įsteigtas 1990 m., leidėjas – VšĮ „Naujasis amžius“.
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (37) 20 77 78, tel./faks. (37) 22 11 54
El. p.
www.xxiamzius.lt

Vyriausiasis redaktorius – Romas BACEVIČIUS
„Marijos radijas“, VšĮ
įsteigta 2004 m.
M. Daukšos g. 21/V. Sladkevičiaus g. 1
44282 Kaunas
Administracijos tel./faks. (37) 37 71 60, mob. (683) 22 404
Redakcijos tel. (37) 41 04 01, mob. (650) 79 774
El. p.
www.marijosradijas.lt

Valdybos pirmininkė (prezidentė) – Egidija VAICEKAUSKIENĖ
Programų direktorius – kun. Povilas NARIJAUSKAS,
el. p.