į pirmą puslapį

Tikybos mokymas

Pagal 2022 m. statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai bei įstaigos, 2022 / 2023 m. m. iš 59 985 mokinių katalikų tikybą lanko 31 624 mokiniai (t. y. 53 %). Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 65 % mokinių; Raseinių dekanate – 65 %; Kauno I dekanate – 54,4 %; Jurbarko dekanate – 44 %; Jonavos dekanate – 46 %; Kėdainių dekanate – 41 %; Ukmergės dekanate – 40 %. 2022 / 2023 m. m. arkivyskupijoje dirba 140 tikybos mokytojų: 10 vienuolių ir 129 pasauliečiai. Dauguma dirbančių mokytojų yra baigę aukštesniąsias arba aukštąsias teologijos ar katechezės studijas, turi mokytojo metodininko, vyr. mokytojo, mokytojo kvalifikacijas. Daugelis tobulino savo kompetencijas KAKC organizuotuose seminaruose, rekolekcijose ir pan.

Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba

Tikybos mokytojų metodinė taryba yra renkama dvejų metų laikotarpiui. Kiekvienas katechetikos metodinis centras išrenka ir deleguoja po vieną narį. Metodinės tarybos tikslas yra ugdyti tikybos mokytojų profesinę kompetenciją, skatinti švietimo ir ugdymo inovacijų įgyvendinimą ir mokytojų dvasinį atsinaujinimą.

Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinę tarybą sudaro:

 • Inga RAKAUSKIENĖ – Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos vyr. mokytoja
 • Ilona JUREVIČIŪTĖ – Kauno Maironio universitetinės gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė
 • Diak. Darius VENČKAUSKAS – Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos vyr. mokytojas
 • Asta KIZEVIČIENĖ – Veršvų gimnazijos mokytoja metodininkė
 • Daiva CEKANAUSKIENĖ – Pilėnų pagrindinės mokyklos, KTU inžinerijos licėjaus mokytoja metodininkė
 • Margarita KANTAITĖ – Kauno Kovo 11-osios gimnazijos tikybos mokytoja
 • Gintarė LITVAITIENĖ – Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos tikybos mokytoja
 • Ses. Inga RUKAITĖ FMA – Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokytoja metodininkė
 • Miglė VALIUKEVIČĖ – Kauno Žaliakalnio progimnazijos tikybos mokytoja
 • Virginija ŽIOBIENĖ – Kauno r. Vilkijos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja
 • Larisa UMBRASIENĖ – Jonavos Neries pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja
 • ZITA KAIRAITYTĖ – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos tikybos mokytoja
 • Rasa GREIČIŪTĖ – Naujamiesčio progimnazijos mokytoja
 • Regina MALINAUSKIENE – Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos tikybos vyr. mokytoja
 • Kristina VAICEKAUSKIENĖ – Dukstynos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja


Metodinė medžiaga tikybos pamokoms

Neformaliojo (popamokinio) ugdymo programos