į pirmą puslapį

XX a. tikėjimo liudytojai

Artėjant Didžiajam 2000 metų jubiliejui, popiežius Jonas Paulius II 1996 metais pakvietė visus krikščionis sudaryti Dvidešimtojo amžiaus martirologą, idant būtų neužmirštas mūsų amžiaus kankinių tikėjimo liudijimas, stiprinsiantis ir trečiojo tūkstantmečio krikščionis. Tais pačiais metais Centrinis 2000 metų jubiliejaus komitetas įsteigė komisiją „Naujieji kankiniai“, kuriai buvo pavesta rinkti informaciją apie šiame amžiuje už tikėjimą žuvusius krikščionis. 

2000 metų gegužės 7 dieną Romos koliziejuje buvo iškilmingai paskelbti naujieji kankiniai, tarp jų šie Kauno arkivyskupijos pasiūlyti asmenys:

 • Benediktas ANDRUŠKA (1884–1951), kunigas jėzuitas, mirė kalėdamas Sibire;
 • Baltramiejus AUGLYS (1869–1932), pasaulietis, bažnyčios sargas, nužudytas Rusijoje;
 • Petras AUGLYS (1861–1937), kunigas, sušaudytas Minsko NKVD kalėjime;
 • Jonas BURNEIKA (1901–1956), kunigas, mirė kalėdamas Sibire;
 • Severinas BUTEIKIS (1911–1942), kunigas, mirė dėl 1941 m. Kauno kalėjime patirtų kankinimų;
 • Adelė DIRSYTĖ (1909–1955), pasaulietė, mokytoja, nužudyta pakeliui į Lietuvą iš sovietinių lagerių;
 • Pranas DOVYDAITIS (1886–1942), pasaulietis, filosofijos daktaras, profesorius, visuomenės veikėjas, mirė Sverdlovsko kalėjime;
 • Virgilijus JAUGELIS (1948–1980), kunigas, už tikėjimo skleidimą kalėjo Pravieniškių lageryje;
 • Petras KAIRYS (1884–1937), pasaulietis, vargonininkas, sušaudytas Rusijoje;
 • Petras PAULAITIS (1904–1986), pasaulietis, mokytojas, už patriotinę ir religinę veiklą kalintas per 30 metų;
 • Elena SPIRGEVIČIŪTĖ (1924–1944), pasaulietė, žuvo gindama mergaitišką skaistumą;
 • Juozapas USONIS (1867–?), kunigas, sušaudytas Minske prieš Antrąjį pasaulinį karą;
 • Boleslavas VĖGĖLĖ (1880–1941), kunigas, po kankinimų enkavedistų nužudytas netoli Skarulių;
 • Pranciškus VITKEVIČIUS (1877–1941), kunigas, enkavedistų sušaudytas netoli Skarulių.