į pirmą puslapį
Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Muziejus

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis butas-muziejus
Valančiaus g. 6
44279 Kaunas
Tel. (37) 32 25 84; mob. 8 686 67 355
El. p.


Bažnytinio meno skyrius
Vilniaus g. 29
44286 Kaunas
Tel. (37) 32 04 61
El. p.

Direktorė – dr. Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ ( l. e. p – Darius ŽUKAUSKAS)

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vedėja – Irena PETRAITIENĖ

Apie muziejų

Kauno arkivyskupijos muziejus (KAM) įsteigtas 2001 m. gruodžio 6 d. Atkurtas dar 1999 m. kaip muziejus, kuris savo rinkiniu ir veiklos idėjomis tęsia Bažnytinio meno muziejaus (1935– 1940) ir Religinės dailės muziejaus (1940–1944) tradicijas.

Muziejaus tikslas – kaupti, saugoti ir populiarinti Kauno arkivyskupijos kultūros, istorijos ir meno paveldą.

Muziejaus rinkinys

Rinkinį sudaro XVI–XX amžiumi datuojami eksponatai. Pagrindinė muziejaus rinkinių komplektavimo kryptis yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sakralinė vaizduojamoji ir taikomoji dailė ir ypač Kauno arkivyskupijos medžiaga. XX a. II p. didžioji ir vertingiausia dalis apima išeivijos dailę (Kazio Varnelio, Vytauto Igno kūriniai). Vaizduojamosios dailės rinkinį sudaro tapyba, skulptūra, grafika, o taikomosios – liturginė tekstilė, liturginiai reikmenys, bažnyčios įrenginiai. Muziejaus rinkinį taip pat papildo ir kiti kultūros istorijos eksponatai: nuotraukos, senosios knygos, atvirukai.

Muziejaus ekspozicijos

Kaune, muziejaus patalpose
Valančiaus g. 6
Kaunas
Tel. (37) 32 25 84; faks (37) 32 00 90
El. p.
Lankomas individualiai ar grupėmis antradieniais–šeštadieniais 10–16 val. pagal susitarimą mob. 8 686 67 355. Lankymas nemokamas.
  • Šventosios Romos kardinolo V. Sladkevičiaus (1920–2000) memorialinis butas. Ekspozicijoje – memoriali aplinka (3 kambariai), baldai, knygos, nuotraukos, liturginiai rūbai, relikvijos, literatūrinė ir virtuali paroda, kardinolo balso įrašas.
  • Paroda „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Ekspozicijoje – autentiški pogrindžio leidiniai, leidinio platinimo priemonės, tikinčiųjų pareiškimai, kratų protokolai, nuotraukos, redaktoriaus kun. S. Tamkevičiaus (dabar arkivyskupo) užrašai, liturginiai reikmenys lageryje, dabarties laikotarpio aukšti įvertinimai, kun. J. Zdebskio liturginiai reikmenys Pravieniškių kalėjime, kitos relikvijos.
  • Paroda „Kauno arkivyskupijos istorija". Eksponuojama: istorinės nuotraukos, relikvijos, Švč. M. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus, taip pat ekumeninės konferencijos dovanos, apdovanojimai, atminimo ženklai.
Šiluvoje, Šiluvos istorijos muziejuje
M. Jurgaičio 17
Šiluva
60432 Raseinių r.
Tel. (428) 43 220, mob. 8 621 63318
Lankomas III – VII 9–18 val., pertrauka darbo dienomis 11.30–14 val.
  • Paroda, skirta Šiluvos istorijai, pamaldumo tradicijoms