į pirmą puslapį

KAJC veikla

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16, 15)

Aktualijas ir naujienas žr.  www.kajc.lt

Veiklų kalendorius >>

 

Veiklos kryptys

1. Dekanatai ir parapijos

 • Renginiai (gyvi ir nuotoliniai) – Gavėnios metodinė priemonė, lytiškumo ugdymo susitikimai, „Užtvirtink“.·
 • Jaunimo pastoracijos vadovų palaikymas ir ugdymas – susirinkimai, seminarai, pareigybių apibrėžimas.
 • Įvairios evangelizacinės misijos.

2. Atviri renginiai

 • Pagaliau trečiadienis!
 • Šventosios Mišios.
 • Maldos ir giesmių vakarai.
 • „Alfa“ kursas.
 • Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“.
 • Gyva piligrimystė.
 • Jaunimo susitikimų diena – 2021 m. lapkričio 20 d. 

3. Savaorių ugdymas

 • Savanorių LABas susitikimai.
 • Vaikų dienos stovykla.

4. Lytiškumo ugdymas

 • Bendradarbiavimas su NŠTA ir LVI kartu įgyvendinant projektus.

5. Vidiniai organizacijos veiksmai

 • Komandos posėdžiai, darbuotojų palaikymas.
 • Patalpų nuoma.

6. Išoriniai organizacijos veiksmai

 • Bendradarbiavimas su LVK Jaunimo pastoracine taryba.
 • Lietuvos jaunimo dienų ir kitų nacionalinių renginių organizavimas.
 • Bendradarbiavimas su Kauno arkivyskupijos institucijomis ir bendrų projektų vykdymas.
 • Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe, Jaunimo reikalų departamentu prie SAMD.