į pirmą puslapį

2019 m. KAJC veikla

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16, 15)

Aktualijas ir naujienas žr.  www.kajc.lt

Veiklų kalendorius >>

Veiklos kryptys

1. Organizuoja kassavaitinius renginius, veiklas.

 • „Alfa“ kursas – kiekvieną pirmadienį 18 val.
 • Kapeliono valanda (išpažintis, dvasiniai pokalbiai, „Klausk drąsiai“) – kiekvieną trečiadienį 16–18 val.
 • Susitikimai su moksleiviais mokyklose (lytiškumo ugdymo ir kitomis temomis).
 • Paskaitų ciklas „Gilyn“ – pavasario semestre.

2. Organizuoja kasmėnesinius renginius, veiklas.

 • Šventosios Mišios – pirmą mėnesio trečiadienį 19 val.
 • Teminiai vakarai 19–21 val.   
 • Jaunimo darbuotojų seminaras
 • Šlovinimo vakarai 19–21.30 val. 
 • Lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems – vasario–gegužės mėn. 

3. Organizuoja kasmetinius renginius, veiklas.

 • Kauno arkivyskupijos Jaunimo diena  – 2019 m. sausio 26–27 d.
 • Jaunimo vadovų ir katechetų rekolekcijos – pagal susitarimą.
 • Padėkos šventė jaunimo sielovados darbuotojams – 2019 m. sausio mėn. 
 • Vasaros stovykla 13–18 m. jaunimui „Esi vertas daugiau“ – 2019 m. birželio 24–30 d.

4. Koordinuoja jaunimo sielovadą dekanatų lygmeniu.

 • KAJC dalyvauja dekanatų renginiuose, jaunimo vadovų susirinkimuose, drauge ieško bendros jaunimo sielovados krypties.
 • Padeda organizuoti dekanato jaunimo dieną.
 • Veda jaunimo lyderių seminarą ar jaunimo rekolekcijas.
 • Padeda vesti Alfa savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Veda lytiškumo ugdymo savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Padeda ieškoti finansų, rašyti projektus.
 • Pristato Lietuvos jaunimo dienas

4. Bendradarbiauja su LVK Jaunimo pastoracine taryba:

 • organizuojant Lietuvos jaunimo dienas; (LJD);
 • Pasaulio jaunimo dienas;
 • Lietuvos jaunimo sielovados forumą.
 • dalyvauja bendruose LVK Jaunimo pastoracinės tarybos susirinkimuose.

5. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kitų vyskupijų (kraštų) jaunimo centrais:

 • Kauno arkivyskupijos kurija;
 • Kauno kunigų seminarija;
 • kitomis arkivyskupijos institucijomis;
 • kitų vyskupijų jaunimo centrais;
 • užsienio partneriais Vokietijoje, Anglijoje JAV.

6. JAUNIMO CENTRAS Į PAGALBĄ PARAPIJOMS IR MOKYKLOMS

 • Evangelizacinio pobūdžio pamokos / renginiai.
 • Lyderių ugdymo seminarai.
 • Lytiškumo ugdymo paskaitos.
 • Sutvirtinamiesiems: Alfa savaitgaliai, lytiškumo ugdymo rekolekcijos.
 • Susitikimai / ekskursija Jaunimo centre.