į pirmą puslapį

Katechetikos centras

 KAKC logo
Papilio g. 5, II a.
44279 Kaunas
Mob. 8 615 72 032
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc

Vadovė – Benedikta Aistė CYLIKAITĖ SF

Metodininkė – teol. lic. Inga RAKAUSKIENĖ

Koordinatorės – soc. m. mgr. Ilona JUREVIČIŪTĖ

Aktualijos

 

Apie Katechetikos centrą

Katechetikos centro veiklos tikslas – koordinuoti religinio ugdymo bei katechetinę veiklą Kauno arkivyskupijoje.

Katechetikos centras siekia užtikrinti tęstinį religinį ugdymą Kauno arkivyskupijos mokyklose bei teikti pagalbą arkivyskupijos parapijoms įgyvendinant jų katechetinius poreikius. Visa tai vykdoma žvelgiant į galutinį katechezės tikslą – padėti asmeniui „su Jėzumi Kristumi ne tik susipažinti, bet ir su Juo bendrauti, savo gyvenimą su Juo suvienyti“ (Catechesi Tradendae, 5).

Kauno arkivyskupijoje veikia 18 katechetikos metodinių centrų, kurių veiklą Katechetikos centras koordinuoja per metodinių centrų vadovus. Profesinės tikybos mokytojų kompetencijos ugdymu, inovacijų įgyvendinimu ir mokytojų dvasiniu atsinaujinimu rūpinasi Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba, šiuo metu vienijanti 17 narių.

Pagal 2020 m. metų statistiką, kurią pateikė Kauno arkivyskupijos teritorijoje esantys švietimo ir ugdymo skyriai, 2020 / 2021 m. m. iš 56 916 mokinių katalikų tikybą lanko 30 616 mokiniai (t. y. 53,8 %). Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 67 % mokinių; Raseinių dekanate – 62 %; Kauno I dekanate – 56,3 %; Jurbarko dekanate – 47 %; Jonavos dekanate – 46 %; Kėdainių dekanate – 44 %; Ukmergės dekanate – 36 %.

2020 / 2021 m. m. dirba 142 tikybos mokytojai: 12 vienuolių ir 130 pasauliečių.

Parapijose sakramentų rengimo programose 2020 / 2021 metais dirba 101 katechetas. 64 iš jų yra tikybos mokytojas ir 37 katechetai, nedirbantys mokyklose.

Veiklos kryptys

1. Organizuoja ir koordinuoja tikybos mokymą mokyklose:

  • rekomenduoja tikybos mokytojų kandidatūras mokyklų vadovams; vertina tikybos mokytojų kompetenciją ir profesinę kvalifikaciją;
  • koordinuoja metodinių centrų, veikiančių Kauno arkivyskupijos dekanatų centruose bei Kauno I dekanato parapijose, veiklą;
  • rengia katalikų tikybos mokymo kvalifikacijos programas ir tobulinimosi seminarus;
  • konsultuoja tikybos mokytojus kvalifikacijos tobulinimo bei dalykinės atestacijos klausimais.

2. Koordinuoja katechezę parapijose:

  • rekomenduoja Ordinaro tvirtinimui rengimo sakramentams programas bei metodines priemones ir pateikia jas naudojimui parapijose;
  • organizuoja tobulinimosi seminarus parapijos katechetams;
  • bendradarbiauja su dekanais, klebonais ir parapijų bendruomenėmis.

Katechetikos centras bendradarbiauja su Bažnyčios institucijomis, Lietuvos katechetikos centru, vyskupijų katechetikos centrais, Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančiais švietimo ir ugdymo skyriais, mokyklomis, LR ir užsienio valstybių krikščioniškomis, švietimo, kultūros bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2020 m. veiklos ataskaita | PDF
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2019 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2018 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2017 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2016 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2015 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2014 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2013 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2012 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2011 m. veiklos atsakaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2010 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2009 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2008 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2007 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2006 m. veiklos ataskaita | DOC